nieuws

Levenproductie bij Ohra zakt flink in

Archief

De levenproductie van Ohra, dochteronderneming van Delta Lloyd, is in de eerste helft van dit jaar fors ingezakt. Het concern groeide wel licht in brutopremie-omzet, met name door de aanwas in het buitenland.

Direct-writer Ohra zag de premie-inkomsten uit levensverzekeringen in de eerste zes maanden teruglopen tot e 98,3 (136,6) mln; 28% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De schadepremies zakten licht naar e 42,5 (43,1) mln. De zorgpremies stegen daarentegen met 4% tot e 244,4 (234,3) mln.
Moederbedrijf Delta Lloyd wist de groei er wel in te houden: de brutopremie Leven steeg licht tot e 850,9 (846,4) mln, die van Schade tot e 380,8 (359,6) mln en van Zorg tot e 246,3 (235,5) mln. Vooral over de groei van het schadebedrijf is Delta Lloyd tevreden. “Vooral in de nichemarkten, zoals zakelijke brand, pleziervaartuigen, en technische verzekeringen, steeg het brutopremie-inkomen. Autoverzekeringen bleven achter, maar met de in mei gelanceerde nieuwe autoverzekering wordt voor het tweede halfjaar een verbetering verwacht.”
Concern
Het brutopremie-inkomen van het Delta Lloyd-concern nam met 4% toe tot e 2,34 (2,26) mld. Dit komt vooral door de groei in het buitenland. “Terwijl in ons land door het veranderende fiscale klimaat de groei onder druk staat, groeit Leven juist buiten Nederland sterk”, stelt Delta Lloyd. “Inmiddels komt ruim 30% van de bijna e 1,4 mld levenpremie in het eerste halfjaar uit het buitenland.” In België meldt Delta Lloyd een premiegroei van 66% tot e 115 mln en in Duitsland groeide de brutopremie-omzet Leven tot e 291 mln. De totale omzet van het concern bleef gelijk: e 3,1 mln.
Het technisch resultaat kelderde van e 45,5 mln in de eerste helft van 2001 naar e 17,2 mln, vooral door een verdere verslechtering in Zorg van e -1,4 naar e -4,9 en een flinke terugval in Leven: van e 45,5 naar e 21,6. Het technisch resultaat Schade zakte van e 1,4 mln naar e 0,5 mln.
Kosten
Het brutoresultaat van het concern kelderde naar e 132,2 (168,6) mln; een daling van 22%. “Onder andere vanwege deze daling is al het afgelopen jaar een kostenreductietraject in gang gezet. Doel is het totale kostenniveau van de groep terug te brengen”, meldt Delta Lloyd.
Het nettoresultaat nam eveneens 22% af: van e 136,6 mln vorig jaar tot e 106,4 mln. Het aantal medewerkers bij het concern bedroeg eind juni 6.372 (6.506)

Reageer op dit artikel