nieuws

Levenbedrijf Fortis boekt 27% minder premie in ons land

Archief

Het verzekeringsbedrijf van Fortis in ons land heeft in het eerste kwartaal van dit jaar aanmerkelijk minder gepresteerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Het premie-inkomen daalde met ruim 15% tot e 1.839 (2.168) mln als gevolg van een forse teruggang van de levenactiviteiten (-27%).

De forse teruggang in brutopremie in ons land – van e 1.527 mln in het eerste kwartaal vorig jaar naar e 1.121 mln in het afgelopen kwartaal – is volgens Fortis onder meer het gevolg van de invoering van het nieuwe belastingregime. “Doordat bij consumenten nog veel vragen leven over de consequenties van het nieuwe fiscale regime zijn minder polissen gesloten”, aldus de bankverzekeraar in een toelichting op de eerste kwartaalcijfers.
Een negatieve invloed op de verkoop van koopsompolissen hadden ook de tariefsverhogingen en een eenmalige koopsom van e 349 mln in 2001 in verband met de pensioenoverdracht door Fortis Bank in ons land. “Zonder het effect van deze koopsom daalde het premievolume met 5%”, aldus Fortis. De verkoop van beleggingshypotheken van ASR Bank via tussenpersonen nam toe met 31%.
Het technisch resultaat van het levenbedrijf werd meer dan verdubbeld tot e 74 (31) mln.
Schade en Zorg
Het Nederlandse schade- en zorgbedrijf van Fortis boekte een stijging van het brutopremie-inkomen met 12% tot e 718 (641) mln. De premietoename zette zich vooral door in Ongevallen en Ziekte, die met 14% groeide tot e 455 (398) mln brutopremie.
Het technsich resultaat van alle niet-levenactiviteiten liep licht terug tot e 14 (15) mln, waarvan voor het zorgbedrijf e 8 (5) mln.
Het netto operationeel resultaat van het verzekeringsbedrijf in ons land daalde tot e 92 (129) mln, als gevolg van aanzienlijk lagere meerwaarden op beleggingen (netto e -47 mln).
Voortgang werd geboekt bij de samenwerking tussen alle in ons land opererende bedrijven, onder meer door integratie van back-officesystemen. Ook werpen de herstructureringsmaatregelen vruchten af, aldus Fortis-topman Anton van Rossum: “Wij besteden veel aandacht en energie aan de integratie van bank- en verzekeringsactiviteiten, die geheel volgens schema verloopt. Daarom is meer tijd en energie beschikbaar voor het bedienen van de klant: de klant wordt weer koning”.
Wereldwijd
Wereldwijd groeide het netto operationeel resultaat van het verzekeringsbedrijf met 5% tot e 302 (287) mln. De nettowinst kwam uit op e 302 (319) mln. Het brutopremie-inkomen daalde met 14% tot e 5.821 (6.753) mln, onder meer door teruglopende verkoop van beleggingsverzekeringen .De levenpremies daalden met 37% tot e 2.418 (3.845) mln. De forse daling is volgens Fortis verklaarbaar door eenmalige ontwikkelingen, zoals de verkoop van Fortis Financial Group en Fortis Assurances, de pensioenoverdracht door Fortis Bank en lagere premie-inkomsten bij FB Verzekeringen in België. Het technisch resultaat Leven nam toe met 29%.
Het brutopremie-inkomen Schade en Zorg nam toe met 17% tot e 3.403 (2.908) mln. De autonome groei beliep 6%, aldus Fortis. Alle branches boekten goede technische resultaten.

Reageer op dit artikel