nieuws

Levenbedrijf Delta Lloyd motor achter premiegroei

Archief

Het levenbedrijf van Delta Lloyd heeft de premie-inkomsten afgelopen jaar zien groeien met 18% naar e 2.686 (2.283) mln. “Een absoluut recordjaar”, aldus bestuursvoorzitter Niek Hoek. De nettowinst van de groep steeg met 5% tot e 297 (284) mln. In 2000 werd nog een winstgroei van 20% gerealiseerd.

Vermogensbeheer, één van de speerpunten van het bedrijf, liep in het verslagjaar gevoelige klappen op door dalende aandelenkoersen. In pensioensparen en employee-benefits ziet de verzekeraar grote kansen.
De omzet van Delta Lloyd, waarvan 19% uit het buitenland komt (België, Duitsland en Antillen), beslaat voor 74% de leven- en bancaire sector, voor 13% het zorgbedrijf en voor 13% het schadebedrijf. Het totale bruto premie-inkomen steeg met 11% naar e 4.146 (3.742) mln en de brutowinst kwam 5% hoger uit op e 367 (350) mln. Voor komend jaar verwacht Hoek een winststijging tussen de 7% en 12% te kunnen realiseren.
Pijlers
Het concern hanteert de ‘zeven pijlersstrategie’ die vorig jaar enigszins zijn aangescherpt. De marktbenadering wordt gekenmerkt door multichannel en multilabel, waarbij in de administratie zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van gemeenschappelijke backoffices. Leven en vermogensbeheer beschouwt Delta Lloyd als kernactiviteiten. De andere activiteiten ondersteunen Vermogensbeheer en Leven zoveel mogelijk.
Hoek benadrukte dat in ons land het ontwikkelen en behouden van winstgevende activiteiten op het gebied van schade- en zorgverzekeringen eveneens kernactiviteit is. “Dit is essentieel, omdat het een uitgebreidere klantenbasis verschaft die mogelijkheden schept aanvullende producten te verkopen op het gebied van vermogensbeheer en leven.” In België en Duitsland is er alleen concentratie op levengebied en zullen geen activiteiten op het gebied van schade en zorg ontplooid worden.
Op alle segmenten wil Delta Lloyd tot de top-3 behoren. “Op het gebied van leven en pensioen zitten we daar tegen aan. In het particuliere segment zijn we tweede en in pleziervaartuigen staan we op de eerste plaats”, aldus Hoek. Het bereiken van synergie door de hele groep heen, staat hoog op het prioriteitenlijstje van de raad van bestuur. “Zowel in ons land als Duitsland en België”, luidt de boodschap. Speerpunten hierin zijn het streven naar gezamenlijke backoffices en het uitwisselen van mensen.
Delta Lloyd wil verder de strategie van ‘parels rijgen’ doorzetten. Als goed voorbeeld daarvan noemde Hoek de joint-venture met PGGM, het nieuwe bedrijf Careon. Dit bedrijf bestaat uit twee onderdelen: een adviespoot waarin PGGM een meerderheidsbelang heeft van 51% en een verzekeringspoot waarvan Delta Lloyd 72% in handen heeft. “Dit is een voorbeeld zoals wij zaken willen doen”, aldus Hoek. Een ander voorbeeld van ‘parels rijgen’ is de aankoop van de Belgische bank Nagelmackers. “Dit is de oudste bank van België met honderd kantoren en een enorme distributiekracht.” In Duitsland werd overeenstemming bereikt met het automerk BMW dat zijn klanten een aantal beleggingsfondsen aanbiedt.
Levenbedrijf
Delta Lloyd richt zijn pijlen dit jaar op het pensioensparen. Het vorig jaar geïntroduceerde Financieel Vrijheidsplan, een nieuw universal lifeproduct, moet daar een belangrijke rol in spelen. Ook op het terrein van employee-benefits ziet de verzekeraar “enorme kansen liggen”. De joint-venture met PGGM biedt daartoe goede mogelijkheden.
De hypotheekverstrekkingen in het verslagjaar lagen boven het niveau van het jaar daarvoor. Het aantal verkochte levenpolissen gekoppeld aan hypotheken nam licht af. Het marktaandeel van Delta Lloyd Leven steeg met circa 10% voor in het verleden afgesloten expirerende koopsompolissen. De koopsommen brachten in Nederland e 1.007,3 (773,9) mln op en de periodieke premies kwamen uit op e 869,1 (834,6) mln.
Het bruto premie-inkomen van het levenbedrijf (inclusief Ohra) steeg naar e 2.686 (2.283). Het uiteindelijk technisch resultaat kwam uit op e 144 (130) mln.
Schadebedrijf
Het schadebedrijf liet een herstel zien. Volgens topman Hoek vooral toe te schrijven aan de sanering van portefeuilles, een verscherpt acceptatiebeleid en kostenbesparende maatregelen. Er is kritisch gekeken naar de zwaardere risico’s, die via de assurantiebeurs worden aangeboden. Verzekeringen werden opgezegd, premies aangepast en de condities werden aangescherpt. Bij het onderdeel Letselschade is een reorganisatie doorgevoerd. Dit leidde onder meer tot een vermindering van de administratieve handelingen en een verlaging van de schadelast.
De strategie van het schadebedrijf werd aangescherpt. Het zwaartepunt komt te liggen op de zakelijke verzekeringen. Het brutopremie-inkomen van het schadebedrijf daalde naar e 751 (773) mln. Het technisch resultaat bleef negatief, maar had een stijgende lijn en kwam uit op e -7,5 (-26,2) mln.
Zorg
Het zorgbedrijf van Delta Lloyd, waaronder het ziekenfonds Nuts, maakte enkele miljoenen euro’s winst: e 6,7 (2,7) mln. Ook de ziektekostenactiviteiten waren winstgevend. “Een aantal verlieslatende contracten werd opgezegd, waardoor de omzet terugliep maar de kwaliteit van de portefeuille werd verbeterd”, aldus Hoek.
Er wordt naar gestreefd de backoffices van Delta Lloyd Zorg en Ohra te integreren. Op het gebied van verzuim is er een gezamenlijke aanpak naar de markt. Bestuursvoorzitter Hoek was vooral te spreken over de wachtlijstgaranties en de orthopedische operaties in Alicante (Spanje). Delta Lloyd komt dit jaar ook met een nieuw zorgproduct op de markt dat inspeelt op het komende nieuwe basisstelsel voor de ziektekostenverzekeringen. Verder verwacht Hoek in de zorgsector “behoorlijke premieverhogingen”.
Het technisch resultaat bij Zorg maakte een forse groei door: e 8,0 (-4,1) mln. Het bruto premie-inkomen steeg tot e 633 (603) mln. Delta Lloyd (Nederland) 2001 2000 (in e mln) Omzet 4.430,5 4.400,4 w.v. brutopremie 3.350,3 2.987,5 brutowinst 302,1 286,0 Levenbedrijf brutopremie 1.876,4 1.608,5 waarvan individueel 1.012,8 953,9 collectief 863,6 654,6 Schadebedrijf brutopremie 679,2 692,7 w.v. ongevallen en ziekte 111,4 102,5 motor WA 121,2 130,4 motor overig 95,0 109,4 transport 38,7 40,2 brand 238,0 235,0 aansprakelijkheid 58,7 60,0 overige varia 15,0 15,1 technisch resultaat -7,5 -26,2 w.v. ongevallen en ziekte -11,1 1,4 motor WA -6,3 -29,7 motor overig 6,9 8,6 transport 4,8 0,7 brand 9,4 4,6 aansprakelijkheid -12,6 -13,3 overige varia 1,4 1,5 brutoresultaat 19,0 -9,0 Zorgbedrijf brutopremie 633,7 603,2 technisch resultaat 8,0 -4,1 brutoresultaat 23,0 12,0 medewerkers* 3.780 3.426 (* medewerkers van Delta Lloyd Verzekeringen en Ohra Verzekeringen)
Aviva
In het verslagjaar is afgestapt van de naam Delta Lloyd Nuts Ohra. “Er is gekozen voor het A-merk Delta Lloyd.” In Duitsland en België werden alle activiteiten dan ook onder de noemer Delta Lloyd gebracht. Hierin komt voorlopig geen verandering, ofschoon het Britse moederconcern CGNU iedereen verraste met een naamswijziging. CGNU heet voortaan Aviva.
Lancyr
Hoek benadrukte dat het intermediair voor de verzekeraar het belangrijkste distributiekanaal is. “Wij willen ze graag binden door het bieden van goede service en goede producten en zeker niet door een meerderheidsbelang te nemen. Wij hebben inderdaad in een aantal kantoren een meerderheidsbelang. Die kantoren behoorden tot de inboedel van Ohra. Wij staan op het standpunt dat financiële binding niet goed is. Wij helpen tussenpersonen wel met een tijdelijk minderheidsbelang of een financiering. Wij hebben nu in minder dan tien kantoren een minderheidsbelang. Dat komt door de franchise-organisatie Lancyr, die wij verder willen uitbreiden.”

Reageer op dit artikel