nieuws

Letselschadedossiers zorgen voor dramatisch schadejaar bij AXA

Archief

De cijfers van AXA over 2001 worden gedomineerd door slechte resultaten op schade- en zorggebied. Het schadebedrijf leverde een brutoverlies op van e -60,3 (-1,4) mln, vooral doordat extra voorzieningen moesten worden getroffen voor letselschades. In zorgverzekeringen daalde het resultaat fors tot e 739.000 (9,2 mln). De nettowinst van AXA daalde tot e 57,8 (69,7) mln.

AXA Schade zal aan vorig jaar geen warme herinneringen overhouden: de samenwerking met Shell bleek al snel niet de gewenste resultaten op te leveren en zette bovendien kwaad bloed bij het intermediair. Daarnaast bleek de uitbesteding van de midoffice Schade aan Vandien nogal wat startproblemen te geven. De jaarcijfers spreken boekdelen over de prestaties van het schadebedrijf: het leed e 60 mln verlies, het technisch resultaat zakte maar liefst e 80 mln in het rood. Het premie-inkomen schade bedroeg e 247,9 (283,5) mln. Het negatieve brutoresultaat wordt vooral beïnvloed door de sterk verliesgevende branche WA-Motorrijtuigen, die een technisch resultaat boekte van e -39,5 (-12,0) mln.
Als belangrijkste oorzaak voor de dramatische resultaten op schadegebied noemt de AXA-directie letselschadedossiers uit oude jaren. Directievoorzitter Jan van den Berg: “We hebben schoon schip moeten maken in het schadebedrijf. Op letselschadegebied is er sprake geweest van een cumulatie van het aantal schades; we hebben de letselschadedossiers uitgebreid onder de loep genomen en daaruit bleek dat we op een flink aantal terreinen hadden ondergereserveerd. Verder was de kostenratio te hoog. We hebben structureel moeten ingrijpen en keihard gewerkt om het bedrijf weer gezond te maken. Voor dit jaar zien de zaken er een stuk beter uit”.
Door de slechte resultaten verhoogde AXA eerder dit jaar al de premies voor de schadeverzekeringen. Daarnaast zijn de acceptatierichtlijnen verscherpt. Vorig jaar was al tweemaal een verhoging van de autopremies doorgevoerd.
De uitbesteding van de midoffice-activiteiten aan Vandien hebben het schadebedrijf in eerste instantie geen goed gedaan. “We hadden in het begin juist een extra serviceprobleem”, aldus Van den Berg. “Zo hebben we de klantcontacten al snel weer naar ons toegehaald. Klanten hadden het gevoel dat ze niet meer met AXA te maken hadden. Daar heeft het intermediair ons een gele kaart voor gegeven. We moeten erkennen dat de uitbesteding aan Vandien zeker niet geslaagd is te noemen.”
Internet
Wijs geworden door het Shell Polis-echec noemt AXA zich weer een 100%-intermediairmaatschappij. Alternatieve distributiekanalen worden voorlopig niet meer opgezocht. Met Cartae voor de zakelijke markt en Point voor de individuele markt is AXA wel actief op internet. “We zijn in Nederland relatief gezien één van de zwaarste investeerders in internet”, aldus Van den Berg. “We hebben veel geld gestoken in My Contract, waarmee we de collectieve contracten hebben ontsloten via internet. Dat moet ook in andere landen worden uitgerold. Aan de individuele kant zijn we de enige Nederlandse verzekeraar die alle universal-lifepolissen online toegankelijk heeft gemaakt met Point.” Op het EB-platform Cartae zijn inmiddels 55 tussenpersonen aangesloten. Het aantal premiebetalers van wie de polisgegevens via My Contract toegankelijk zijn voor hun werkgevers bedraagt ruim 20.000.
De AXA-directie ziet voor dit jaar vooral mogelijkheden in arbeidsongeschiktheid en expirerend lijfrentekapitaal. Arbeidsongeschiktheid is één van de weinige markten die in positieve zin geraakt zijn door de gewijzigde wetgeving. In plaats van WAO-gat- en Pemba verzekeringen ontstaat er nu een forse markt voor producten die aanvullende dekking geven. Als een van de eerste verzekeraars hebben wij een collectieve stop-lossverzekering op de markt gebracht, waarbij de werkgever de volledige administratie uit handen kan geven aan AXA. Die lijn willen we vasthouden”, aldus Van den Berg.
Winstdaling
AXA heeft in 2001 een premie-inkomen geboekt van e 1,19 (2000: 1,24) mld, een daling van 3,9%. De nettowinst daalde met 17,1% tot e 57,8 (69,7) mln. De totale omzet bedroeg e 1,71 (1,73) mld. Behalve Schade leverde ook het zorgbedrijf fors in bij AXA. Het vergrootte de premie-omzet tot e 302,6 (266,1) mln, maar het brutoresultaat kelderde van e 9,2 mln naar e 739.000. Vooral het resultaat van de collectieve arbeidsongeschiktheidsportefeuille is hier debet aan. “Dit resultaat wordt rood gekleurd door de uitkomsten op een gering aantal contracten inzake grote ondernemingen.” AXA gaat eind dit jaar in het kader van het EB-aanbod de dienstverlening uitbreiden op het gebied van preventie van ziekteverzuim en reïntegratie.
Het levenbedrijf zag het resultaat voor belastingen met bijna de helft groeien tot e 144,5 (97,4) mln. “Een stijging die het gevolg is van eenmalige effecten en een daling van de bedrijfskosten”, aldus AXA. Het premie-inkomen uit levensverzekeringen bedroeg e 637,7 (687,3) mln. AXA Verzekeringen 2001 2000 (bedragen in e mln) omzet 1.710 1.731 w.v. brutopremie 1.188 1.237 nettowinst 57,8 69,7 premie Leven 637,7 687,3 premie individueel 583,6 632,9 w.v. koopsommen 175,3 181,4 w.v. periodiek 408,3 451,5 premie collectief 54,1 54,4 w.v. koopsommen 18,7 14,6 w.v. periodiek 35,5 39,8 technisch resultaat 132,8 63,4 premie Schade 550,6 549,6 w.v. zorg 302,6 266,1 motor WA 67,5 63,9 motor casco 60,8 60,9 transport 18,7 28,2 brand 69,2 83,6 aansprakelijkheid 18,2 28,9 overige 13,6 18,1 technisch resultaat -80,3 -9,0 w.v. zorg -0,7 +3,6 motor WA -39,5 -11,9 motor casco -7,2 -3,5 transport -1,4 -3,8 brand -18,2 -4,6 aansprakelijkheid -11,0 -13,9 overige -2,3 -4,5 medewerkers 939 1.202

Reageer op dit artikel