nieuws

Letselschadebureau neemt proef met gratis gezinshulp voor slachtoffers

Archief

Korevaar van Dijk Letselschade in Capelle aan den IJssel heeft zijn service aan letselschadeslachtoffers uitgebreid met professionele gezinsondersteuning. Klanten van het bureau kunnen desgewenst een beroep doen op gratis huishoudelijke hulp, administratieve ondersteuning en begeleiding bij een aanvraag voor een Persoons Gebonden Budget (PGB).

“We zijn hiertoe overgegaan omdat via de gebruikelijke kanalen de hulp voor slachtoffers van verkeers- en andere ongevallen – met name voor jonge gezinnen en alleenwonenden – in onze ogen vaak te laat op gang komt. Hierdoor moeten familie, vrienden en/of buren van het slachtoffer meer dan eens inspringen, hetgeen soms een ongewenste situatie is”, verklaart directeur Ard Korevaar.
Zijn bedrijf is naar eigen zeggen het eerste voor slachtoffers werkend letselschadebureau dat een dergelijke hulpverlening biedt. “Wij zijn hiervoor een samenwerking aangegaan met JC Worx GezinsOndersteuning uit Leiden, dat recentelijk een speciale opleiding heeft ontwikkeld”, aldus Korevaar, volgens wie het gaat om een experiment. In eerste instantie wordt het werk als stageopdracht door de cursusdeelnemers kosteloos uitgevoerd. Ook bij verzekeraars wordt hiervoor niets geclaimd. In een later stadium kan de hulp worden gefinancierd uit het door de overheid verstrekte Persoons Gebonden Budget. “Bovendien werkt een tijdig gestarte, professionele begeleiding ván en hulpverlening áán letselslachtoffers voor verzekeraars kostenbesparend en daarmee schadelastbeperkend.”
Nieuwsbrief
Korevaar maakte de nieuwe service bekend tijdens de officiële opening van een nieuwe (extra) etage die het letselschadebureau heeft betrokken in het pand aan De Linie 2 in Capelle aan den IJssel, alwaar het sinds de start in 2000 is gevestigd. Hij vertelde voorts dat Korevaar Van Dijk elke twee maanden een elektronische nieuwsbrief gaat uitgeven. Hierin verschaft het bureau korte, relevante informatie over actuele ontwikkelingen met betrekking tot de regeling van letselschades. Belangstellenden kunnen zich via de vernieuwde website – www.korevaarvandijk.nl – abonneren op deze gratis nieuwsbrief.
Sterke groei
Volgens mede-directeur Mark van Dijk is met de 180 vierkante meter aan extra werkruimte de totaal beschikbare bedrijfsoppervlakte verdubbeld. “De uitbreiding was hard nodig vanwege de sterke groei die wij hebben doorgemaakt. Het aantal medewerkers is toegenomen van vier naar negentien, onder wie negen letselschaderegelaars. Het aantal letselschadeopdrachten vertoont – in feite tegen de markttrend in – nog altijd een stijgende lijn”, licht Van Dijk toe.
Hij schrijft de positieve bedrijfsontwikkeling vooral toe aan de kwaliteit van dienstverlening, waarin persoonlijke aandacht voor en betrokkenheid bij het letselslachtoffer en vooral een oplossingsgerichte aanpak centraal staan. “Dat komt onder meer tot uiting in het feit dat wij een snelle reïntegratie van het slachtoffer naar zijn werkplek net zo belangrijk achten als een toereikende financiële schadevergoeding. Daarom zijn wij ook voorstander van een open en heldere communicatie met (de letselschaderegelaars van) verzekeraars. Samenwerken is in onze branche nog geen gemeengoed en dat zouden wij graag anders zien”, aldus Van Dijk.
De tegenpartij
De waarde die men bij Korevaar van Dijk Letselschade hecht aan een goede samenwerking met ‘de tegenpartij’ kwam ook naar voren uit het feit dat voor de officiële opening van de nieuwe etage directeur Theo Kremer van het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) was gevraagd. In een korte toespraak pleitte ook hij voor “het in gesprek blijven met de andere kant” en voor meer openheid in de onderlinge communicatie rond de personenschaderegeling.
Hoewel Kremer onderstreepte dat er tussen de claimende en betalende partij altijd een zeker spanningsveld zal blijven bestaan, noemde hij meer samenwerking wenselijk. “Dat is in het belang van alle betrokken partijen. Het slachtoffer wil vooral erkenning voor zijn situatie en op een nette en billijke manier schadeloos worden gesteld”, aldus Kremer, die voorts een lans brak voor verdere normering en standaardisering op het gebied van personenschade. “En dat is iets waarin in mijn ogen belangenbehartigers nog te weinig de voordelen van inzien en aan willen meewerken.”
De drie hoofdrolspelers bij de opening (v.l.n.r.): Theo Kremer (PIV) en de directeuren Ard Korevaar en Mark van Dijk.

Reageer op dit artikel