nieuws

Letselongevallen- protocol Defensie

Archief

Bij militaire ongevallen met letselschade zal telkens een commissie worden ingesteld om de oorzaken van het ongeval te achterhalen. Dit blijkt uit het deze week van kracht geworden Tijdelijk protocol letselongevallen Defensie.

Het nieuwe ongevallenprotocol van het ministerie van Defensie is beperkt tot letselongevallen. Een definitieve regeling kan pas worden opgesteld als de reorganisatie van het departement voltooid is. Daarbij zal in 2005 een Onderzoeksraad voor veiligheid in werking treden.
Aanleiding voor de ontwikkeling van het protocol is de gang van zaken na een noodlottig ongeval op 8 mei 2001 in Bosnië, waarbij één dode en diverse gewonden vielen. Het daarover uitgebrachte rapport bracht aan het licht dat de bij Defensie gevolgde procedure voor ongevallenonderzoek op een aantal punten voor verbetering vatbaar is.

Reageer op dit artikel