nieuws

Lenstra wil met Anker Advies naar top-drie

Archief

“Anker Advies moet qua grootte het derde intermediair in het noorden worden”, zegt Auke Lenstra (40) die sinds kort adjunct-directeur is van de deze tussenpersoon

Lenstra kwam in 1999 bij de toenmalige Anker Groep werken als hoofd verkoop en marketing. “Intern was toen al bekend dat de Anker groep die voornamelijk (ziektekosten)verzekeraar was, de hoofdactiviteit wilde verleggen naar de bemiddeling voor bedrijven tot honderd werknemers. Tot dan was de bemiddeling een nevenactiviteit. Het is zelden of nooit voorgekomen, dat een verzekeraar bemiddelaar wordt. In 2001 werden de ziektekosten- en de uitvaartverzekeraar afgestoten en werden samenhangend met de bemiddeling nieuwe activiteiten ontplooid. Anker omvat nu zes onderdelen, zoals ‘Vermogensbeheer’ en ‘P&O-support’, waarvan Anker Advies inmiddels de grootste is. De laatste jaren strekten mijn werkzaamheden op het gebied van verkoop en marketing zich voornamelijk uit tot Anker Advies. Met mijn benoeming zijn mijn werkzaamheden dus verbreed. We hebben veel eigen-labelproducten: we hebben onder meer een bedrijfsschadepakket, employee-benefitsproducten, een ziektekosten- en uitvaartpolis. Het is mijn bedoeling om met meer eigen-labelproducten te komen. Het voornemen om tot de top drie te gaan behoren vind ik heel reëel. Ik ga er vanuit dat het in 2005 zover is.”

Reageer op dit artikel