nieuws

Legal & General verweert zich in brief aan intermediair

Archief

In een brief aan enkele honderden tussenpersonen verweert Legal & General zich tegen een beschuldiging van concurrent Robein Leven. Volgens Robein heeft Legal klanten misleid door over 8% rekenrente te spreken (zie AM 24, pag. 3).

In de brief stelt Legal dat de publiciteit in AssurantieMagazine, en later in De Telegraaf, “tendentieus” is en dat Robein “zonder overleg vooraf verwarring heeft gezaaid over ons product”. Op de door Robein én door onderzoeksbureau MoneyView geleverde kritiek – van 8% blijft minder dan 4% over – gaat Legal inhoudelijk niet in.
De Hilversumse maatschappij noemt de ontstane discussie “onzinnig”. Volgens haar is voor tussenpersonen en klanten immer duidelijk geweest dat er geen nettorente van 8% zou worden doorgegeven. Zo schrijft Legal aan de met haar samenwerkende tussenpersonen: “Bij het bepalen van de hoogte van de lijfrente die voor een bepaald kapitaal kan worden aangekocht, wordt uiteraard rekening gehouden met zaken als bijvoorbeeld het sterfterisico van de verzekerde en de kosten van de maatschappij. Ten aanzien van dit laatste hanteren wij normale commerciële tarieven, die identiek zijn aan die van vóór de actieperiode. Juist het feit dat u de constructie uitlegt aan de consument, zorgt ervoor dat onduidelijkheden – waar Robein thans over spreekt – in de praktijk niet zullen voorkomen.”
Een brief van het Utrechtse assurantiekantoor Finles bewijst evenwel het tegendeel, want Finles werft klanten voor het Legal-product onder meer met het voorstel “nu een levenslang gegarandeerde rekenrente van 8% veilig te stellen; met de huidige trend van dalende rentes een zeer aantrekkelijk aanbod!”.
Omdraaien
Volgens Robein (“we hebben wél vooraf contact gehad”) draait Legal & General de zaak om: “Niet wij hebben verwarring gezaaid, maar zij hebben dat gedaan door over 8% rekenrente te praten en kosten onvermeld te laten.”
Verder zegt Robein-directeur Eric Reintjens tevreden te zijn over de brief aan het intermediair. “Ik ben blij dat Legal & General meerdere keren expliciet zegt dat er kosten aan het product verbonden zijn en dat die 8% dus niet één op één aan de klant ten goede komt. En dat ze dan niet exact noemen hoeveel er precies overblijft, vind ik uit marketingoogpunt nog wel logisch.”

Reageer op dit artikel