nieuws

Leerstoel

Archief

Het naar huis sturen van bijzonder hoogleraar Alfred Oosenbrug en zijn staf heeft in de branche tot veel speculaties geleid

Officieel heet het, dat de Erasmus Universiteit af wilde van zijn twee leerstoelen die niet langer een toegevoegde waarde zouden bieden aan het reguliere universitaire onderwijs. En de Stichting Verzekeringswetenschap, gesubsidieerd door het Verbond van Verzekeraars, zag “geen enkele rechtsgrond” om zich daartegen te verzetten. Met respect voor betrokkenen, is dit een te goedkope lezing van wat er is gebeurd. Uit het feit dat Oosenbrug het kennelijk waard vindt om de opheffing van beide leerstoelen en zijn ontslag aan te vechten, kan worden afgeleid dat het Oosenbrug om meer te doen is dan het veilig stellen van een zo gunstig mogelijke afvloeiingsregeling. Waar louter zakelijke overwegingen een rol spelen, is er immers geen sprake van een onderliggende partij en neemt men dus als volwassen mensen zonder gevoel voor rancune afscheid van elkaar. Een feit is dat de Stichting Verzekeringswetenschap sinds de jaren tachtig één of meer leerstoelen financiert en naar eigen zeggen geen aanleiding zou hebben gehad haar beleid te herzien. Een ander feit is dat het Verbond van Verzekeraars, mede door initiatieven van enkele leden die eigen leerstoelen gingen sponsoren, kritischer naar zijn jaarlijkse bijdrage van zes ton – ingewijden houden het op bijna het dubbele – is gaan kijken. Verder heeft ook de introductie van een nieuwe bank- en verzekeringsstudierichting de animo van verzekeraars voor het (aan)houden van eigen leerstoelen sterk doen afnemen. Niet in de laatste plaats benadrukken ingewijden dat Oosenbrug bij vooral grote en dus fors meebetalende verzekeraars (en pensioenfondsen) een meer dan controversieel figuur is. Als veelgevraagd gastspreker op congressen, seminars en speciale bijeenkomsten is Oosenbrug gewend geen blad voor de mond te nemen en houdt hij de bedrijfstak meer dan eens de spiegel voor. Zo hield hij begin dit jaar op het pensioencongres van de NVA een vlammend en kritisch betoog over de beleggingsprestaties van onder meer verzekeraars, hetgeen sommige (grote) maatschappijen hem niet bepaald in dank afnamen. Zo er geen sprake was van voorbedachte rade, dan nog kwam het voorstel van de Erasmus Universiteit tot intrekking van de ‘gastvrijheidsovereenkomst’ die beide leerstoelen mogelijk maakt, de (grote) verzekeraars wel heel goed uit. Vandaar dat zij zich kritiekloos neerlegden bij het voornemen van de universiteit en geen enkele poging deden om de leerstoel(en) te behouden. Voor de versterking van het imago van de bedrijfstak bepaald geen opsteker. Wim Abrahamse wabrahamse@kluwer.nl

Reageer op dit artikel