nieuws

Lasten intermediair volgens IG&H tot 20% hoger door WFD

Archief

De invoering van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) maakt financieel advies voor lagere inkomensgroepen minder toegankelijk. Dat concludeert onderzoeksbureau IG&H na een analyse van de gevolgen van de Britse Financial Services Act, die sterk lijkt op de WFD. De lasten van het intermediair zullen tot 20% hoger worden, denkt IG&H.

De in 1988 ingevoerde Financial Services Act (FSA) heeft de kwaliteit van onafhankelijk advies en bemiddeling in Groot-Brittannië sterk verbeterd, concludeert IG&H in een zogeheten onderzoeksrapport over de WFD. Toch blijkt de wet een aantal bijwerkingen te hebben, vooral met betrekking tot de scheiding tussen verbonden en onafhankelijke bemiddeling.
Minder verdienende Britten kunnen minder gebruik maken van onafhankelijk advies. “Door de stijgende lasten, voortkomend uit de regulering, zijn intermediairs op zoek gegaan naar klanten waarbij hogere provisies kunnen worden verdiend. Kon in 1990 een klant nog winstgevend worden bediend met een jaarpremie van 180 pond, in 2000 was dat al gestegen tot 800 pond. Hiervoor verantwoordelijk is onder andere de gemiddelde bedieningstijd per klant die voor onafhankelijke adviseurs is gestegen van 2,5 uur in 1990 naar 6 uur in 2000.”
Onder verbonden agenten speelt een gebrek aan concurrentie. “Vooral onder verbonden agenten hebben zich schandalen voorgedaan. Dit was het gevolg van ‘provisiejagende’ agenten die in een aantal gevallen het belang van aanbieders hebben laten prevaleren boven de behoeften van hun klanten.”
Het provisiestelsel blijkt bovendien de marktwerking te verstoren. “Door het provisiestelsel krijgen klanten in een aantal gevallen nog steeds niet-passende producten aangeboden, omdat de adviseur kiest voor het product met de hoogste provisie. Bovendien is er geen transparante beloningstructuur waardoor consumenten niet begrijpen hoeveel ze betalen voor het advies.”
Nederlandse situatie
Op basis van de ervaringen aan de overkant van de Noordzee verwacht IG&H dat onafhankelijk advies ook in ons land moeilijk toegankelijk wordt voor lagere inkomensgroepen. “Dit zal optreden als de productiviteitsstijging in het intermediaire kanaal de lastenverzwaring niet kan compenseren. In dat geval zullen intermediairs op zoek gaan naar consumenten met hogere inkomens of zich specialiseren in productcategorieën waarvoor minder hoge eisen worden gesteld. Dit is in strijd met de doelstelling van de AFM om de markt toegankelijk te maken voor alle marktpartijen.” IG&H voorziet dat verbonden bemiddeling de ‘bezemwagen’ wordt voor het kwalitatief mindere intermediair. Verder is het ook onder de WFD voor een consument nog steeds moeilijk te doorgronden wat de status is van een bemiddelaar. De wenselijkheid van een verbonden intermediairkanaal zou volgens IG&H nogmaals moeten worden bekeken. “Voorkom in ieder geval schandalen in dit kanaal door een streng toezicht. Echt onafhankelijke bemiddeling moet aantrekkelijker worden gemaakt door te voorkomen dat de eisen voor deze vorm van bemiddeling te hoog worden opgevoerd.”
Voor inkoopcombinaties en andere samenwerkingsverbanden voor het intermediair breekt een bloeiperiode aan, denkt IG&H. Zij zullen zich gaan toeleggen op het ondersteunen van tussenpersonen bij het voldoen aan de WFD-eisen.
Kostenstijging
Een gemiddeld kantoor met zeven fte’s en een provisie-inkomen van e 770.000 zal volgens berekeningen van IG&H de omzet sterk moeten verhogen om voldoende winstgevend te blijven. De structurele WFD-gerelateerde kostenverhoging zal tussen de 10% en 20% liggen. “De lastenverzwaring zal leiden tot het halveren of zelfs geheel ‘verdampen’ van de winst.”
IG&H denkt dat de lastenverzwaring binnen de perken blijft als de WFD gefaseerd wordt ingevoerd. “Daarmee kan worden voorkomen dat het onafhankelijk advies een luxeproduct wordt. Geef het intermediaire kanaal via een gericht programma daarom twee jaar de tijd om zich stapsgewijs te reorganiseren en zo nodig te herstructureren, zodat de Nederlandse consument toegang houdt tot onafhankelijk advies.”

Reageer op dit artikel