nieuws

Laman Trip: ‘voer de WFD later in’

Archief

ING-bestuursvoorzitter Diederik Laman Trip plaatste tijdens het Nieuwjaarsforum van Nibe-SVV grote vraagtekens bij de invoering van de WFD. Die leidt volgens hem tot een onnodige lastenverzwaring voor de bedrijfstak, terwijl het kabinet juist een lastenverlichting van 25% aan het bedrijfsleven heeft voorgespiegeld.

Laman Trip noemde de WFD een typisch voorbeeld van ongevraagde sturing door de overheid. Onder het motto ‘beter ten halve gekeerd dan ten hele gedraaid’ vindt hij dat de EU-richtlijnen voor assurantiebemiddeling eerst moeten worden geïmplementeerd in het Burgerlijk Wetboek en de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf. “En voer tegelijk een impactanalyse voor invoering van de WFD uit. Kies daarna voor een gefaseerde invoer.” Daarbij zou de WFD als eerste moeten gaan gelden voor consumptief krediet, vanwege het grote aantal klachten en de minimale zelfregulering, aldus Laman Trip.
Verder zou eerst de overkoepelende Wet financieel toezicht (WFT) moeten worden ingevoerd en pas daarna de WFD. Volgens Laman Trip is het te ambitieus om uiterlijk op 1 januari 2005 een toezichtwet in te voeren die alle sectoren van de financiële dienstverlening omvat. Implementatie daarvan stuit op grote problemen. De datum van 1 januari is alleen ingegeven omdat op een relatief beperkt gebied, de assurantiebemiddeling en -advisering, de Nederlandse wetgeving afgestemd moet worden op twee nieuwe EU-richtlijnen, aldus Laman Trip.
Lastenverlichting
De WFD betekent voor banken en verzekeraars dubbel toezicht en een administratieve lastenverzwaring, terwijl de overheid juist heeft aangegeven de administratieve lasten voor het bedrijfsleven met 25% te zullen verlagen. Hogere toezichtlasten betekent onvermijdelijk een prijsstijging voor de klant. Laman Trip vreest voor een hogere toegangsdrempel voor onafhankelijk advies: “Veel intermediairbedrijven zullen verdwijnen en de toegang tot de markt wordt veel lastiger”.

Reageer op dit artikel