nieuws

Lagere marges nopen Leeuwarder Onderlinge tot premieverhogingen

Archief

Om de bedrijfsresultaten te verbeteren, kiest Leeuwarder Onderlinge voor premieverhogingen. Bedrijfsmatige brand- en brandbedrijfschadepolissen zijn eerder dit jaar duurder geworden; de premies voor de (particuliere) aansprakelijkheidsverzekeringen gaan vrijwel zeker komende maand omhoog.

De premiestijgingen hebben – indirect – te maken met de verkrappende capaciteit bij herverzekeraars. De lopende herverzekeringscontracten konden na moeizame onderhandelingen worden verlengd, zij het tegen sterk verhoogde premies voor de catastrofedekking en lagere commissies. “Het gevolg hiervan was een duidelijke verkrapping van de marges voor onze maatschappij”, aldus directeur Sake Dol in een schriftelijke toelichting op de jaarcijfers. De onderlinge zag zich genoodzaakt om de stormdekking grotendeels over te sluiten naar de in 2000 opgerichte herverzekeringsdochter Leon Re in Zurich. “Ook laten we Leon Re in bescheiden mate proportioneel meetekenen op onze reguliere contracten”, zegt Dol.
Verder heeft de onderlinge de brandpremies fors verhoogd. De premies voor gebouwen en inventarissen gingen met 10% respectievelijk 15% omhoog. De premie voor de bedrijfsschadeverzekering steeg met 10%. In de branche Aansprakelijkheid gaan de premies met gemiddeld 10 tot 15% omhoog. “We denken erover om in juli of augustus de avp-premie met e 5 tot e 7,50 te verhogen. Dat kan gemakkelijk want met onze premiestelling zitten we aan de onderkant van de markt”, aldus Dol. Tevens zal de dekking worden aangepast, onder meer zal de dekking ‘vriendendienst’ worden verruimd.
Resultaten
Leeuwarder Onderlinge boekte vorig jaar een omzet van e 5,5 (5,3) mln. De brutopremie groeide naar e 4,8 (4,5) mln, waarvan voor eigen rekening e 1,9 (1,8) mln. In de branche Brand nam de brutopremie toe met 8,5% tot e 4,7 (4,3) mln.
De brandschadelast nam af sterk tot e 0,7 (1,6) mln; de schaderatio daalde daardoor tot 37% (51%). De stormschade daarentegen steeg fors tot e 185.000 (15.000). De overige schadelast (inbraak, water en glas) groeide naar e 0,8 (0,6) mln. Het technisch resultaat verslechterde naar e -0,2 (-0,1) mln. De premie Aansprakelijkheid steeg naar e 151.000 (+4%).
De bedrijfskosten stegen met ruim drie ton naar e 1,3 mln, onder meer door de hogere kosten voor de pensioenregeling. Het brutoresultaat kwam uit op e -0,6 (0) mln; het nettoresultaat daalde tot e -0,3 (0) mln. Leeuwarder Onderlinge 2002 2001 omzet 5,5 5,3 brutopremie 4,8 4,5 w.v. brand 4,7 4,3 bedrijfskosten 1,2 0,9 technisch resultaat -0,2 -0,1 w.v. brand -0,4 -0,2 nettoresultaat -0,3 0 medewerkers 22 22

Reageer op dit artikel