nieuws

Kwartaalprijzen Arag

Archief

Kwartaalprijzen Arag

gewonnen van het Arag Leer & Profiteer Plan. De tweede prijs was voor Peta Douma van Douma Assurantiën. Derde werd Reinier Onderwater van Assuline. Zij wonnen een reischeque van resp. e 700, e 500 en e 350.
Meer leden HVC
Het Haags Verzekerings Centrum (HVC) heeft naar aanleiding van lunchbijeenkomsten voor het intermediair vorig jaar acht nieuwe leden mogen verwelkomen, een aanwas van tien procent. Secretaris Arie den Dulk is de laatste tijd zeer tevreden over de opkomst bij de ‘lunchlezingen’: “Er kwamen vroeger gemiddeld dertig mensen, maar tegenwoordig vijfenveertig”.
Cao-onderhandelingen
Op 12 mei zitten ziekenfondsen en vakorganisatie weer om de tafel in verband met de nieuwe cao die loopt van juni 2003 tot oktober 2004). De Unie keert zich tegen het plan van de ziekenfondsen om uit de afgesproken 2,5% loonlastenstijging de meerkosten voor pensioenen, kinderopvang en arbo-contracten te financieren (zie ook AM 9, pag. 36).

Reageer op dit artikel