nieuws

Kröller Boom zoekt schadepartner

Archief

Kröller Boom wil uiterlijk in 2005 samengaan met een onafhankelijk assurantiekantoor dat gespecialiseerd is in schadeverzekeringen. Verder moet de beoogde partner beschikken over een goede administratieve organisatie. Dat zegt Pieter Kroezen algemeen directeur van het assurantiekantoor.

Om deze doelstelling te bereiken, moet Kröller Boom zijn financieringsstructuur wijzigen en zijn balanspositie verbeteren. Kröller Boom kwam bijna twee jaar geleden in ernstige financiële problemen. Oorzaken van het bijna-bankroet van het intermediairbedrijf waren een slechte administratie, het ontbreken van enige vorm van controle en nauwelijks enige vorm van rapportage. Daarnaast trok Amev, toen nog voor 50% aandeelhouder, zich terug uit het bedrijf.
Door middel van een schuldsaneringsregeling, waar naast de grootste schuldeiser Amev ook AXA, Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden bij betrokken waren, werd een kwart van de schuld (e 13 mln in totaal) kwijtgescholden. Nog eens een kwart werd door Kröller Boom betaald en de overige 50% is naar de toekomst geschoven in de vorm van een achtergestelde lening.
Om door te kunnen blijven werken, werd in NMB Heller een externe financier gevonden. “Samen met de verzekeraars vormen zij de belangrijkste schuldeisers van de groep. Echter, het ontbreken van een goed evenwicht in de balans van de groep tussen enerzijds de schulden en anderzijds de bezittingen, legt een claim op de verdere ontwikkeling van de groep. Operationeel loopt het goed en zijn vrijwel alle doelstellingen van het reddingsplan gerealiseerd en 2003 belooft een normaal bedrijfsresultaat. Dat was noodzakelijk om het bestaansrecht van de onderneming aan te tonen. Daarmee ontstaat dan ook de mogelijkheid om naar een betere balansverhouding te gaan zoeken. Eén van de mogelijkheden om de balanspositie te verbeteren is de schulden om te zetten in aandelenkapitaal. Op die manier verbeter je de financieringsstructuur en geeft dat mogelijkheden om geld te lenen bij de bank.”
Kroezen verwacht op deze manier ook weer extra geld te kunnen aantrekken om de schuldeisers te kunnen betalen. Volgens hem zijn deze bereid om de huidige patstelling te doorbreken. De verwachting is dat een en ander binnen enkele weken zijn beslag zal krijgen.
Positief resultaat
Het jaar 2001 was voor Kröller Boom financieel gezien dramatisch. “Toen is de boel bijna geploft. Wij hebben ook grote moeite gehad om de boekhouding over het jaar 2001 te reconstrueren. Dat is met behulp van onze externe accountant inmiddels afdoende gelukt, zodat we ook de cijfers 2002 in conceptvorm hebben. Daar wordt nog aan geschaafd. Voor het gezonde deel van het bedrijf zullen we ongeveer op nul uitkomen, maar daar zit wel een reorganisatievoorziening in van e 1,75 mln.”
Kroezen verwacht over 2003 een positief resultaat van e 0,5 mln. Dat winstcijfer is te danken aan het wegwerken van e 2,25 mln aan kosten. Zo is het personeelsbestand van 105 naar 70 teruggebracht. Dit aantal moet nog verder terug naar 65. De arbeidsvoorwaarden zijn geharmoniseerd, het aantal lease-auto’s is drastisch teruggebracht, de huurlasten zijn meer dan gehalveerd en ook de investeringen in niet-kernactiviteiten, zoals EB-online, zijn gestopt.
De portefeuille is volgens Kroezen stabiel gebleven. “Er zijn wel klanten weggegaan maar er zijn ook klanten, zoals PGGM, bijgekomen.” Wel vindt Kroezen dat er vorig jaar te weinig afsluitprovisie is gerealiseerd. “Dat is voor een deel te wijten aan het fiscale regime en voor een ander deel door het feit dat wij commercieel nog niet in goede doen waren.”
Kröller Boom streeft jaarlijks naar een groei van e 1 mln in doorlopende provisie en wil het belang van afsluitprovisie verminderen. Kroezen tekent daarbij aan dat Kröller Boom in verband met de normale liquiditeitsbehoefte wel degelijk behoefte heeft om meer afsluitprovisie te genereren, maar hij zou liever de doorloopprovisie vergroten.
Rotterdam
Het kantoor Rotterdam is volgens Kroezen een hoofdstuk apart in het Kröller Boom-debacle van de afgelopen twee jaar. “We hebben het besluit moeten nemen om het kantoor in Rotterdam te sluiten en het uit de groep te verwijderen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het kantoor had een hele slechte administratie. Er werden betalingen verricht buiten het systeem om. Hierdoor kwam het niet in de rekening-courant terecht. Men dacht dat Rotterdam de kurk was waarop het bedrijf dreef, maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Het was zeer verliesgevend. De sanering van Rotterdam heeft bijzonder veel managementtijd gekost.”
De eerste conclusie die Kroezen trok bij zijn aantreden vorig jaar april was het stoppen met volmachten. De tweede was stoppen met co-assurantie en deze overdragen aan Dorhout Mees. Inmiddels is de vestiging in Rotterdam gedeconsolideerd. Van het personeel is het merendeel zelfstandig vertrokken, mede vanwege het gebrek aan perspectief. Een aantal mensen is naar Amersfoort gekomen, waarbij een regeling is getroffen voor onder meer de reistijd. Het overige personeel is betrokken in een afvloeiingsregeling. Kroezen is er nog niet klaar mee. “Het vraagt nog erg veel energie en het legt een zware claim op het gezonde deel van het bedrijf.”
Nieuwe producten
“We zijn gelukkig weer met de markt bezig,” verzucht Kroezen. “Wij zijn een belangrijke speler op het gebied van employee-benefits. In dat kader richten wij ons nu op ontslagbegeleiding.”
Op dat terrein liggen volgens Kroezen gezien de huidige marktomstandigheden volop kansen. “Wij hebben een handboek ontwikkeld dat door de leidinggevende verstrekt kan worden aan werknemers die ontslagen worden. Daarin staat precies beschreven wat er allemaal op hen af komt en hoe op mogelijke bedreigingen ingespeeld kan worden.” Kröller Boom heeft zo’n ontslagbegeleidingscontract gesloten met een groot ICT-bedrijf waar vierhonderd man ontslagen wordt. “Wij komen in beeld als personeel een gouden handdruk meekrijgt.”
Kröller Boom wil het aantal verzekeraars waar mee samengewerkt wordt, drastisch terugbrengen. “Nu doen we zo ongeveer zaken met iedereen, straks zijn dat er nog maar 25. Dat scheelt enorm in de administratieve belasting.” Daarnaast zoekt het bedrijf nadrukkelijk samenwerking met specialistische verzekeraars. Veel wil Kroezen daar nog niet over kwijt, “maar je zou kunnen denken aan bijvoorbeeld rechtsbijstand- of aansprakelijkheidsverzekeringen”.
Pieter Kroezen: “We zijn gelukkig weer met de markt bezig”.

Reageer op dit artikel