nieuws

Kritiek toezichthouders vertraagt lancering MeesterPlan van Spaarbeleg

Archief

Aegon-dochter Spaarbeleg heeft de introductie van MeesterPlan, een nieuw beleggingsproduct, uitgesteld tot medio oktober. Aanvankelijk kon voor dit hedgefund tot medio juli worden ingeschreven, maar De Nederlandsche Bank maakte in een vroeg stadium al bezwaren. Inmiddels is MeesterPlan nergens meer op internet te vinden.

De komst van MeesterPlan was eind mei met veel tromgeroffel wereldkundig gemaakt. In paginagrote advertenties werd onder meer gesteld: ‘Nieuw: onafhankelijk van de beurs beleggen’. De inhoud van de advertentie kon geen genade vinden in de ogen van De Nederlandsche Bank en van gedragstoezichthouder Autoriteit Financiële Markten. De campagne zou te weinig inzicht bieden in de kosten.
Volgens Jan Driessen van Aegon was de advertentie louter bedoeld om belangstellenden op te wekken om uitgebreidere informatie op te vragen. Eind mei/begin juni zouden circa honderd belangstellenden op de advertenties hebben gereageerd. Deze mensen kregen onlangs een brief toegestuurd die was ondertekend door de nieuwe eerste man van Spaarbeleg, Jeroen de Munnik. “De toezichthouder, De Nederlandsche Bank, heeft ons erop geattendeerd dat de informatie rondom MeesterPlan geen evenwichtig beeld geeft van het rendement en het risico dat aan MeesterPlan verbonden is”, verklaart hij.
Inleg-terug-garantie
De brief ging vergezeld van een ‘Aanvullende toelichting’. Daarin wordt op instigatie van de toezichthouders een bijna genante verklaring gegeven met betrekking tot de inleg-terug-garantie aan het einde van de looptijd. “Bij een onverhoopt negatieve koersontwikkeling van de onderliggende HedgeFunds krijgt u na 7 jaar precies uw inleg terug. U bent dan wel de mogelijke rente misgelopen die u had ontvangen wanneer u uw geld gedurende 7 jaar op een spaarrekening had gezet.”
Kosten
Spaarbeleg schrijft de belangstellenden dat in de structuur van deze beleggingsformule op meerdere plaatsen kosten in rekening worden gebracht. “Voor de duidelijkheid is besloten om deze kosten te stapelen. In totaal wordt jaarlijks maximaal 4,5% onttrokken aan de beleggingen in HedgeFunds ter dekking van de beheerkosten.”
“Hiernaast is voor de HedgeFund-specialisten sprake van een aparte beloning: zij ontvangen meer, wanneer zij zorgen voor een positief rendement voor u. Dit houdt in dit geval in dat 27% van het positief behaalde rendement (na kosten) per jaar in de HedgeFunds ingehouden wordt als beloning voor de specialisten. Op deze manier zijn ook zij gebaat bij het behalen van een goed rendement voor u.”
‘Lefgozers’
Spaarbeleg had ‘m flink van katoen gegeven in de advertentie voor MeesterPlan. “Terwijl ‘gewone’ beleggers keurig in de pas lopen met de normale koersen, gaan deze ‘lefgozers’ dwars door alle indices heen”, werd bewonderend gesteld.
De autoriteiten vielen erover dat in de advertentie sprake was van beleggen ‘onafhankelijk van de beurs’. Spaarbeleg begrijpt dat dit wellicht een verkeerd beeld kan hebben opgeroepen, omdat beleggen eigenlijk altijd wordt gedaan via de beurs. “Het rendement van MeesterPlan is ten dele zeker afhankelijk van de ontwikkelingen op de beurzen. Het is echter niet noodzakelijk dat de beurs stijgt om positieve rendementen te behalen.”
Spaarbeleg heeft besloten de introductie van MeesterPlan tot in het najaar op te schorten. “In verband met de ruimte die wij u willen bieden voor een weloverwogen keuze, is de ingangsdatum van de eerste portefeuille verschoven naar 1 november 2002”, aldus De Munnik in de brief.
De paginagrote advertentie waarin MeesterPlan werd geïntroduceerd.
SpaarSelect zet variant al wel in markt
Begin juni vertelde Jan-Willem van Dijk aan AssurantieMagazine, dat zijn bedrijf Spaar Select deze zomer op de markt zou komen met een beleggingsproduct dat enigszins lijkt op het MeesterPlan van Spaarbeleg. Naar aanleiding van de gebleken toezichtsproblemen rondom het MeesterPlan zochten wij contact met Van Dijk over diens nieuwe product, waarvan Société Generale de leverancier is.
Hoe staat het met jullie nieuwe beleggingsproduct?
Van Dijk: “Dat zit al een week of zes bij onze adviseurs in de tas.”
Wordt er ook al reclame voor gemaakt?
“Neen, nog niet. Dat komt in het nieuwe nummer van ons blad BoB, dat op 1 september uitkomt. Wij houden ons aan de brochureteksten die zijn goedgekeurd door de autoriteiten. Dat vindt Société Generale heel belangrijk.”

Reageer op dit artikel