nieuws

Kredietrisico op Irak bijna weer verzekerbaar

Archief

Kredietverzekeraar Gerling NCM gaat weer polissen afgeven voor middellange exporttransacties met afnemers in Irak. Voorwaarde is wel dat de veiligheidssituatie in Irak verder verbetert.

Op verzoek van de ministeries van Financiën en Economische zaken bekijkt Gerling NCM de mogelijkheden om voor rekening en risico van de Nederlandse overheid weer dekking te verlenen voor bepaalde exporten van kapitaalgoederen en aannemingswerken naar Irak. De huidige situatie in Irak geeft nog geen aanleiding om de dekking op Irak te hervatten, maar Gerling NCM is wel gemachtigd om voor Nederlandse kapitaalgoederenexporteurs en internationale aannemingsbedrijven nieuwe kredietverzekeringsaanvragen op case-by-casebasis in behandeling te nemen.
Alleen middellange exporttransacties komen voor dekking in aanmerking; daarbij fungeren ook de Amerikaanse exportkredietverzekeraar US-EXIM Bank en de Engelse tegenhanger ECGD als risicodrager. Onder voorwaarden kunnen ook contante aannemingswerken, projectfinancieringszaken en extern gefinancierde transacties of projecten worden verzekerd. Polissen worden pas afgegeven als de veiligheidssituatie is verbeterd en er meer duidelijkheid is over de organisatie van het Irakese bestuur.

Reageer op dit artikel