nieuws

‘Kredietaanbieders overtreden op grote schaal reclameregels’

Archief

Aanbieders van consumptief krediet en hypotheken gaan massaal voorbij aan de bepalingen in de Wet op het consumentenkrediet (WCK), die onder meer voorschrijven welke informatie advertenties moeten bevatten. Dat vindt Wim de Graaf, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van zelfstandige onafhankelijke financiële dienstverleners (NVF).

Het is De Graaf een doorn in het oog dat niets wordt gedaan aan advertenties in dagbladen en op internet, waarin klanten worden gelokt met lage rentetarieven. “Er zijn legio aanbieders op te noemen die alleen de laagste tarieven noemen en dat is tegen de reclameregels. Maar die regels zijn binnen de branche blijkbaar niet bekend.”
In maart vorig jaar zijn de WCK en het Besluit Kredietaanbiedingen (BKA) aangepast. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de kredietaanbieders hierop vorige maand nog gewezen door middel van een brief. “Ook hypothecair krediet, effectenbelening en krediettransacties groter dan e 40.000 dienen nu te voldoen aan de informatieverplichtingen die nader zijn uitgewerkt in het BKA”, zo schrijft de AFM.
Bij aanbiedingen inzake hypothecair krediet moet naast het laagste effectieve kredietvergoedingspercentage ook het hoogste percentage worden vermeld, “indien het vermelde effectieve kredietvergoedingspercentage niet geldt voor alle krediettransacties van gelijke soort, omvang en duur”. Daarnaast moet ook kredietverlening via internet aan deze eisen voldoen. Als een kredietverlener een krediet aanbiedt, moet op dezelfde site het prospectus of de Financiële Bijsluiter beschikbaar zijn.
De Graaf ziet tientallen aanbieders adverteren met alleen de laagste rentepercentages. “Er worden rentes vermeld die niet kunnen. Met Gidi heeft dit allemaal niets van doen en ze kunnen gewoon doorrommelen. Ik ben het natuurlijk wel eens met de kritiek op Gelink, maar waar blijft de kritiek op de maatschappijen die zaken met hem doen?”
NVF
De Graaf stoort zich eraan dat aanbieders van consumptief krediet vaak als zakkenvullers worden afgeschilderd. “De NVF-leden zijn respectabele kantoren. Wij voeren een streng toelatingsbeleid en wijzen vaak kandidaat-leden af op grond van door ons ingewonnen referenties. Daarnaast bezoeken wij kandidaat-leden eerst persoonlijk.” Verder is de NVF bezig met een Advieswijzer voor de leden. Deze zou eind februari klaar moeten zijn.
De NVF telt nu 91 leden en heeft een eigen voorschotbank, die vorig jaar een omzet behaalde van e 50 mln. De winst bedroeg e 300.000. Volgens De Graaf hebben de NVF-leden een aandeel van 30 tot 40% op de consumptief-kredietmarkt.

Reageer op dit artikel