nieuws

Kostenstijging wint het van premiegroei Hannover

Archief

De kostenstijging won het bij Hannover International vorig jaar van de groei in brutopremieomzet, zo blijkt uit het jaarverslag over 2001. De dochter van de Duitse industriële verzekeraar HDI zag het nettoresultaat dan ook teruglopen.

De bedrijfskosten van Hannover steeg met ruim 22% tot e 27,8 (22,7) mln, onder meer door de groei van het premie-inkomen eigen rekening en de personeelskosten, met name als gevolg van het aantrekken van medewerkers. Het personeelsbestand nam in 2001 toe van 107 naar 118 medewerkers.
Het brutopremie-inkomen groeide met 16,7% naar e 123,2 (105,6) mln, onder meer door een groter aandeel in de co-assurantietekening. De premie eigen rekening nam relatief sterker toe naar e 41,7 (35,7) mln.
De schadelast steeg met 9,7% tot e 116,0 mln, voornamelijk in het marktsegment zware industriële brand- en aansprakelijkheidsrisico’s. “Forse schadereserveringen hebben plaats gevonden, maar van een algemene wijziging in ons acceptatiebeleid zal desondanks geen sprake zijn”, aldus de directie.
Het resultaat technische rekening van Hannover kwam uit op e 3,3 (4,9) mln. Het brutoresultaat, na kosten en intrest, verbeterde, maar bleef negatief: e -17,3 (-25,6) mln. De nettowinst daalde naar e 2,6 (4,0) mln. Het rendement op het eigen vermogen bedroeg 19,3%, aldus de directie.
Branches
In de brand- en bedrijfsschadeverzekering boekte Hannover vorig jaar ruim een kwart van de brutopremie-omzet: e 48,8 mln (+13%). “Met name in de co-assurantiemarkt hebben wij onze positie kunnen verstevigen door actief mee te werken aan veranderende marktgebruiken en distributiemethoden”, schrijft de directie in haar toelichting op het jaarverslag. De branche Technische verzekeringen waarin de premies fors stegen (+39%), is samengevoegd met Brand. Het resultaat technische rekening daalde fors naar e 0,3 (2,0) mln.
De brutopremie Motorrijtuigen steeg met 13,5% tot 31,0 (27,3) mln. Het technisch resultaat daalde tot e 1,5 (2,5) mln.
De branche Transport groeide met 21% tot e 28,8 (23,8) mln premie. “In deze branche zullen wij uiterst kritisch de tariefsteling en voorwaarden blijven volgen””, aldus de maatschappij. Het technisch resultaat verbeterde van e -0,5 mln in 2000 naar e +0,4 mln vorig jaar.
In het marktsegment Aansprakelijkheid nam het brutopremie-inkomen toe met bijna 6% tot e 10,4 (9,4) mln. De totale Overige-variatekening kwam uit op e 12,3 mln. Het technisch resultaat beliep e -0,1 (+0,8) mln. Hannover International 2001 2000 (in e mln) Omzet 128,7 111,0 w.v. brutopremie 123,2 105,6 w.v. ongevallen en ziekte 2,4 2,2 motorrijtuigen 30,9 27,3 transport 28,8 23,8 brand 48,8 40,4 overige varia 12,1 11,5 Technisch resultaat 3,2 4,9 w.v. ongevallen en ziekte 1,1 0,1 motorrijtuigen 1,5 2,5 transport 0,4 -0,5 brand 0,3 2,0 overige varia -0,1 0,8 Nettoresultaat 2,6 4,0 Medewerkers 118 107

Reageer op dit artikel