nieuws

Kostengrens NHG opnieuw omhoog

Archief

De kostengrens voor verkrijging van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gaat per 1 januari omhoog. Sinds de start van de garantieregeling in 1995 is de kostengrens met ruim e 100.000 opgetrokken.

Volgend jaar geldt voor het verkrijgen van NHG dat de kosten voor de aankoop van de woning, inclusief bijkomende kosten, maximaal e 240.000 mogen bedragen. Dit jaar is die grens e 230.000. De verhoging betekent dat koopwoningen tot een koopsom van e 214.286 (bestaande bouw) of e 222.222 (nieuwbouw) volgend jaar voor NHG in aanmerking komen.
Het Waarborgfonds Eigen Woningen(WEW) heeft verder het aantal situaties uitgebreid waarin NHG mogelijk is. Tweede hypotheken in verband met de uitkoop van de partner bij het verbreken van de relatie en hypotheken voor de aankoop van oorspronkelijk in erfpacht uitgegeven grond, zijn nieuw in de garantieregeling. Ook een lening die wordt gesloten voor de afkoop van erfpachtcanon valt volgend jaar binnen de NHG-normen.
De borgtochtprovisie, die de klant bij het sluiten van de hypotheek moet betalen, wordt verlaagd van 0,30% naar 0,28%. “De vooruitzichten voor de ontwikkeling van het eigenwoningbezit zijn gunstiger”, verklaart WEW-directeur Karel Schiffer. “Toen we in 1995 met de NHG begonnen, was dat toekomstperspectief veel negatiever. Dat kwam doordat de periode 1980-1984, toen de huizenmarkt instortte, toen dichterbij lag. We zijn toen gestart met een borgtochtprovisie van 0,36%.” Dat percentage is door de jaren heen geleidelijk aan verlaagd. “De premie moet niet hoger zijn dan strikt noodzakelijk is.”
Eerder dit jaar kondigde het waarborgfonds aan dat het zelf wilde gaan meebieden bij gedwongen executieverkopen om ervoor te zorgen dat voor de woningen reële prijzen zouden worden betaald. “We zijn ons nog aan het oriënteren”, zegt Schiffer. “Misschien gaan we wel aan de geldgevers zelf vragen of zij het niet willen gaan doen: zelf meebieden om een zo hoog mogelijke opbrengst te krijgen. Dat doen ze bij panden zonder NHG ook, dus zij weten hoe het moet. De kosten verrekenen we dan onderling. Ik zie mezelf nog niet zo snel bij een veiling in de bankjes zitten.” Binnenkort wordt met één – niet nader genoemde – geldverstrekker een proef gestart om te kijken of deze methode werkt. “Ik denk dat we uitkomen op een mengvorm, waarbij de ene keer de geldgever en de andere keer het waarborgfonds gaat meebieden op een veiling.”
Ontwikkeling kostengrens NHG 2005 e 240.000 2004 e 230.000 2003 e 225.000 2002 e 200.000 2001 e 190.588 2000 e 190.588 1999 e 167.899 1998 e 154.285 1997 e 142.941 1996 e 142.941 1995 e 136.134

Reageer op dit artikel