nieuws

Kostenbesparing door minder wettelijke regels

Archief

Ziektekostenverzekeraars kunnen jaarlijks zo’n e 7 miljoen besparen op de administratie voor de WTZ. Dit staat in het rapport van de commissie-De Beer.

In het rapport ‘Minder regels, meer zorg’ stelt de commissie-De Beer dat de administratieve lasten in de gezondheidszorg met 30% kunnen worden teruggedrongen waardoor jaarlijks e 300 miljoen kan worden bespaard. Het gaat hierbij voornamelijk om kosten bij zorgaanbieders. De zorgverzekeraars zouden 22% van de huidige kosten kunnen besparen op het uitvoeren van de ziekenfondswet (besparing e 62,33 mln, oftewel 26%) en de zorgkantoren (e 1,61 mln, ofwel 3%). De particuliere verzekeraars zouden e 6,65 mln kunnen besparen op de uitvoering van de WTZ, dat wil zeggen de gepoolde standaardpakketpolissen. De uitvoering van de maatschappijpolissen is buiten beschouwing gebleven, omdat de betreffende administratieve handelingen niet stoelen op wet- en regelgeving.
Op de uitvoering van de AWBZ zouden de uitvoerende instanties e 19,35 mln, oftewel 16% kunnen besparen. Zorgverzekeraars Nederland onderschrijft het standpunt van de commissie-De Beer dat besparing kan worden gerealiseerd door de wet- en regelgeving te verminderen. “Wij zien uit naar de maatregelen die het kabinet zal nemen. Het kan ons niet snel genoeg gebeuren.” Ook het Verbond van Verzekeraars huldigt de visie van de commissie. “Die visie ligt in lijn met de gedachten van het Verbond.”

Reageer op dit artikel