nieuws

Kosten toezicht PVK in 2004: e 39,4 mln

Archief

De kosten voor financieel toezicht door de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) zijn voor dit jaar begroot op e 39,4 mln.

De begroting 2004 betekent een forse stijging (+10,1%) ten opzichte van 2003, toen e 35,8 mln was geraamd. Het grootste deel van de kosten wordt gefinancierd door ondernemings- en bedrijfspensioenfondsen (e 18,3 mln) en verzekeraars (e 16,2 mln). Het restant wordt betaald door rijksoverheid (e 4,3 mln), beroepspensioenfondsen (e 0,5 mln) en overige partijen (e 0,1 mln).
Meer dan de helft van de kosten wordt veroorzaakt door het uitvoeren van het toezicht op verzekeraars en pensioenfondsen: e 22,4 mln. Het ontwikkelen van toezicht en de PVK-organisatie kost e 9,2 mln, respectievelijk e 6,9 mln.
De kosten van de PVK in 2002 kwamen uit op e 34,6 mln, terwijl e 29,9 mln was begroot. De overschrijding was vooral te wijten aan de extra pensioenlasten van e 3,3 mln. Aan bijdragen voor het toezicht betaalden de verzekeraars vorig jaar e 15,7 mln.

Reageer op dit artikel