nieuws

Kopzorg

Archief

De aangekondigde fusie van ONVZ met Agis, die in de praktijk neerkomt op een overname van de intermediairmaatschappij door deze gespecialiseerde zorgverzekeraar, markeert een saillante ontwikkeling binnen de markt voor zorgverzekeringen

Het wegvallen van ONVZ betekent feitelijk het einde van de zelfstandig werkende particuliere ziektekostenverzekeraar. Tot voor enkele jaren werd het voor onmogelijk gehouden door particuliere ziektekostenverzekeraars dat de markt voor zorgverzekeringen überhaupt kon worden gedomineerd door maatschappijen die hun wortels hebben in de wereld van de ziekenfondsen. Zonder dat hardop te zeggen, keken met name de grote landelijk werkende commerciële maatschappijen neer op die puur regionaal werkende ziekenfondsen die van marktbewerking geen kaas hadden gegeten, laat staan in staat waren te concurreren met hun commerciële tegenvoeters. Freek van Leeuwen, voormalig directeur Zorg van Delta Lloyd, vertolkte de allergische gevoelens van destijds toen hij – kort na zijn benoeming – over de entree van zijn Haagse kantoorgebouw opmerkte: “Het is toch opmerkelijk, dat de hoofdingang hier de ziekenfondsingang is.” Inmiddels is de markt voor zorgverzekeringen ingrijpend veranderd en zouden de van origine particuliere ziektekostenverzekeraars er een lief ding voor over hebben gehad als zij – net als die niet of nauwelijks serieus genomen ziekenfondsen – hun bakens tijdig hadden verzet. Als excuus zouden private verzekeraars kunnen aanvoeren dat het voor hen wettelijk en financieel een stuk lastiger was om een ziekenfonds op te richten dan omgekeerd. Daar kwam bij dat de trend naar schaalvergroting – 100.000 verzekerden werd in de jaren negentig als absoluut minimum verondersteld – binnen de intermediaire wereld de gedachte deed postvatten dat de individuele ziektekostenpolis niet lucratief genoeg was; in leven, hypotheken en pensioenen was veel meer te verdienen. Grote intermediairverzekeraars als Aegon en Delta Lloyd deden hun ziektekostenportefeuilles de deur uit. De ziekenfondsen trokken profijt van deze koerswijziging door (overtollig) personeel binnen te halen en op basis van deze kennis en expertise hun particuliere bedrijf verder uit te bouwen. Momenteel bestaat de top van de ranglijst uit zorgverzekeraars die van origine ziekenfonds zijn. De grootste zeven zorgverzekeraars, waarvan maar twee met een intermediaire poot, zijn goed voor 85% van de markt. Met de lang verwachte basisverzekering voor de deur zal verdere clustering noodzakelijk zijn. In een vraaggestuurde markt is efficiënte en goedkope zorginkoop per regio alleen mogelijk op basis van schaalgrootte. Nog meer dan voorheen zal het aantal ‘koppen’ de doorslag geven. Uitgaande van het nu veronderstelde criterium van één miljoen verzekerden zouden zelfs erkende intermediairmaatschappijen als NN zich genoodzaakt kunnen zien het zorgbedrijf uit te besteden aan een gespecialiseerde zorgverzekeraar. Het eindpunt kon wel eens het getal van zestien zorgverzekeraars zijn waarover voormalig KLOZ-directeur Rob Scheerens ooit profeteerde. De overname van de laatste intermediaire ziektekostenverzekeraar ONVZ mag in dat licht als een nieuwe vingerwijzing worden gezien voor dat indikkingsproces. Wim Abrahamse wabrahamse@kluwer.nl

Reageer op dit artikel