nieuws

Koopsomproductie zakt weg

Archief

De nieuwe productie van individuele levensverzekeringen is in november sterk achtergebleven bij die van november 2002. Volgens de jongste cijfers van het CBS en het Verbond van Verzekeraars leverden 97.600 polissen (-2%) de levensverzekeraars e 419 (501) mln premie (-16%) op. Vooral de koopsomproductie zakte in het najaar in: november geeft een dip van 24% te zien, nadat oktober al 8% lager was dan een jaar eerder. Over heel 2003 is de koopsomomzet (na elf maanden) nog 1% hoger. De periodieke premieomzet blijft 2% achter bij 2002, al waren november (+5%) en oktober (+31%) juist beter.

In november werden 23% minder (uitgestelde) lijfrentepolissen verkocht, resulterend in 34% minder premie: e 143 mln. De direct ingaande lijfrenten leverden 15% minder premie op: e 157 mln, terwijl de individuele pensioenpremies zelfs met bijna 40% daalden.
Opmerkelijk genoeg is het spaarkasbedrijf voor de tweede achtereenvolgende maand een witte raaf met een premieverdubbeling tot een bescheiden e 1,8 mln.
Nieuwe individuele levensverzekeringen Periodiek betalende polissen Koopsompolissen Aantal Verzekerd Periodieke Eenmalige Aantal Verzekerd Koopsom (x 1.000) kapitaal premie premie (x 1.000) kapitaal november 2002 Verzekeringen in geld 55,1 1 889,9 26,5 13,0 9,6 606,6 319,9 w.v. Verbonden aan hypotheek 6,1 594,1 8,8 4,8 0,0 10,3 3,2 Pensioen uitgesteld 1,3 301,0 7,6 6,7 0,2 41,5 26,8 Lijfrente uitgesteld 0,8 82,7 1,6 1,1 3,6 127,5 98,2 Direct ingaande rente – – – – 3,8 344,8 177,7 Levenslang bij overlijden 32,0 119,8 2,7 0,0 0,7 2,2 3,8 Spaarverzekering 2,5 72,9 2,3 0,5 0,2 10,3 5,4 Risicoverzekering 12,0 707,2 3,3 – 1,0 69,2 3,6 Overig 0,4 12,2 0,2 0,0 0,0 0,7 1,3 Verzekeringen in beleggingen 32,1 2 019,7 59,8 27,3 2,8 77,0 54,9 w.v. Verbonden aan hypotheek 11,5 1 216,9 25,6 15,7 0,0 7,9 2,1 Pensioen uitgesteld 3,4 222,4 8,4 3,8 0,1 6,6 3,8 Lijfrente uitgesteld 4,8 194,8 7,1 3,4 2,3 45,9 31,2 Direct ingaande rente – – – – 0,1 5,8 6,4 Levenslang bij overlijden – – – – 0,0 0,0 0,0 Spaarverzekering 10,5 344,9 18,1 3,2 0,2 10,7 10,9 Risicoverzekering 0,3 20,5 0,2 0,0 – – – Overig 1,4 20,1 0,2 1,1 0,0 0,1 0,4 november 2003 Verzekeringen in geld 58,2 1 870,7 28,7 17,6 8,4 458,8 252,1 w.v. Verbonden aan hypotheek 5,4 507,3 9,0 6,7 0,6 49,1 5,9 Pensioen uitgesteld 1,7 285,6 5,5 7,2 0,2 13,5 8,9 Lijfrente uitgesteld 1,5 78,7 3,2 1,9 2,1 69,0 59,7 Direct ingaande rente – – – – 3,4 254,9 154,8 Levenslang bij overlijden 35,9 139,3 3,5 0,2 1,1 3,3 1,4 Spaarverzekering 3,0 96,1 3,3 1,4 0,4 28,3 18,9 Risicoverzekering 10,6 763,8 4,1 0,2 0,7 40,6 2,5 Overig – – – – – – – Verzekeringen in beleggingen 29,3 1 745,7 48,9 38,5 1,7 42,7 33,6 w.v. Verbonden aan hypotheek 11,8 1 066,3 25,0 15,6 0,1 8,9 2,0 Pensioen uitgesteld 2,8 165,2 7,2 4,1 0,1 4,4 1,9 Lijfrente uitgesteld 4,1 125,8 5,8 3,7 1,2 16,5 19,3 Direct ingaande rente – – – – 0,1 2,5 2,6 Levenslang bij overlijden – – – – – – – Spaarverzekering 9,9 360,4 10,1 14,4 0,3 10,4 7,5 Risicoverzekering 0,5 24,9 0,5 0,2 – – – Overig 0,0 3,2 0,1 0,6 0,0 – 0,2 (bedragen in e mln)
Nieuwe spaarkasproductie 2002 2002 2003 2003 Oktober November Oktober November Spaarpremie ineens 0,6 0,0 0,4 0,4 Spaarpremie periodiek 1,7 0,8 4,8 1,3 Risicopremie ineens 0,1 0,0 0,0 0,0 Risicopremie periodiek 0,2 0,1 0,1 0,1 (in e mln)
Totaal spaarkasbedrijf Aantal Spaar- Spaar- Risico- (x 1 000) bedrag premies premies November 2002 Verbonden aan hypotheek 0,0 0,1 0,0 – Pensioen- of lijfrenteclausule 0,2 10,1 0,2 0,0 Zonder clausule 1,3 12,3 0,6 0,1 Totaal 1,5 22,4 0,8 0,1 November 2003 Verbonden aan hypotheek 0,0 0,1 0,0 – Pensioen- of lijfrenteclausule 0,7 11,1 0,7 0,0 Zonder clausule 1,4 15,3 1,0 0,1 Totaal 2,2 26,5 1,6 0,1 (bedragen in e mln)

Reageer op dit artikel