nieuws

‘Komend jaar cruciaal voor Hooge Huys/SNS Reaal’

Archief

‘Komend jaar cruciaal voor Hooge Huys/SNS Reaal’

Komend jaar is cruciaal voor de toekomst van Hooge Huys en SNS Reaal. Die boodschap hebben directieleden van Hooge Huys uitgedragen in hun nieuwjaarstoespraken voor het personeel van de intermediairverzekeraar van SNS Reaal. Kostenbesparing en meer marktaandeel zijn de doelstellingen.
In de verovering van marktaandeel moet het concept universal finance een belangrijke rol gaan spelen. Hooge Huys heeft dit vormgegeven in het product ‘Financieel Plan’. Volgens Hooge Huys slaat het concept aan: “De productie van de pilot-kantoren ligt boven target”. In februari maakt Hooge Huys “een doorstart” met zestig assurantiekantoren. “De verwachtingen zijn erg goed.”
De directieleden Jan Boven, Albert Bakker en Nico Jongerius legden in hun redevoeringen veel nadruk op kostenbesparing en vergroting van marktaandeel. “We gaan verkopen, veel verkopen! We stropen de mouwen op en gaan aan de slag. Komend jaar is cruciaal”, daarmee niet alleen doelend op Hooge Huys maar zeker ook op moederconcern SNS Reaal.
In boekjaar 2000 was SNS Reaal het zevende verzekeringsconcern van ons land met een brutopremie-omzet van e 1,4 miljard. Die omzet was toen goed voor een marktaandeel van 3,5%. Welk marktaandeel het concern nu voor ogen heeft, wordt niet hardop uitgesproken. “Naar buiten toe geven we dat niet concreet aan”, aldus directielid Albert Bakker in een toelichting.
Competence centers
Binnen Hooge Huys hebben er het afgelopen jaar de nodige verhuizingen plaatsgehad. Dit voorjaar verhuizen nog de Amsterdamse medewerkers van Hooge Huys naar Alkmaar (leven en hypotheken) of Zoetermeer (schade). De afdelingen ‘ITF’ en ‘Operations’ nemen hun intrek in Amsterdam, terwijl ‘Productmanagement’ in Utrecht wordt geconcentreerd.
In de Domstad komen, voor zowel bank als verzekeraar, drie speciale ‘Competence Centers’: Verzekeren, Hypotheken en Vermogensvorming. “Doel is producten te ontwikkelen voor alle onderdelen van de groep”, zo licht Bakker toe. “De marketing, communicatie en verkoop wordt vervolgens binnen de labels zelf gedaan.” Volgens de Hooge Huys-directie zijn deze stappen noodzakelijk. “De markt verlangt dat wij onze processen dermate stroomlijnen, zodat het kostenniveau laag blijft, waardoor we op prijsgebied concurrerend kunnen blijven.”
Eis aan Schade
Hooge Huys heeft verder drie “strategische programma’s” benoemd: Productleiderschap, Collectief Leven en Schade. Over het laatste onderwerp is zelfs een ‘Strategische Nota Schade’ geschreven. Conclusie daarvan is: de leiding van het concern heeft het belang van Schade onderschreven.
Stond de voortzetting van schadeverzekeringen binnen SNS Reaal op de tocht?
Bakker: “Maart vorig jaar heeft de toenmalige concernleiding een rendementsnorm vastgesteld, waaraan alle groepsonderdelen moeten voldoen. Het is bekend dat levensverzekeraars sneller aan zo’n norm voldoen dan schadeverzekeraars.” De norm bestaat uit een rendement op het eigen vermogen. Bakker, afkomstig uit het Reaal-huis, wil niet zeggen om welk percentage het gaat. “In elk geval hebben we vastgesteld dat de schadebedrijven binnen enkele jaren aan de rendementseis kunnen voldoen.”
Pensioenen
Een ander strategisch programma betreft Collectief Leven. “Hooge Huys wil een sterker pensioenprofiel in de markt neerzetten”, zo heet het. Daartoe wordt Reaal Bedrijven Arbeidsvoorwaarden in de eerste helft van dit jaar omgelabeld naar Hooge Huys. Die bundeling moet leiden tot groei in de pensioenmarkt. Over boekjaar 2000 was Reaal de 7e pensioenverzekeraar van ons land, Hooge Huys de 22e. Samen waren ze goed voor een premie-omzet van e 370 mln, waarvan e 359,5 mln voor Reaal.
Op het gebied van productontwikkeling is Hooge Huys bezig met vernieuwingen van het Participatieplan, het Groeps Individueel Pensioen en met hypotheken.
Traditionele blikvanger langs A27
Fortis maakt dankbaar gebruik van de strategische positie van zijn hoofdkantoor bij de A27. Jaarlijks worden de ontelbare automobilisten geluk toegewenst.

Reageer op dit artikel