nieuws

Klijn werkt met Casa Consulting aan formules

Archief

Met Casa Consulting is Paul Klijn, ex-algemeen directeur van Huis & Hypotheek, een bureau gestart dat formules in de markt zet voor het intermediair. Tot nog toe heeft dat geresulteerd in twee nieuwe formules: De Hypotheek Strateeg voor de VBO-makelaars en FinanceNed, een facilitaire organisatie voor tussenpersonen.

Klijn wist vorig jaar juni nog niet direct wat hij zou gaan doen. “Na mijn vertrek bij Huis & Hypotheek sprak ik nog meer mensen dan daarvoor en ik hoorde plannen waar nooit tijd voor bleek te zijn. Ik kreeg toen het idee om daar vanuit consultancy iets mee te gaan doen. Door mijn ervaring bij Huis & Hypotheek wist ik wat de sterke en zwakke punten zijn van franchising.”
Klijn ziet twee groepen op de intermediaire hypotheekmarkt: “Je hebt de franchiseketens die in de loop der jaren een professionaliseringsslag hebben gemaakt en de kantoren die zich – om een aantal redenen – niet bij deze ketens hebben aangesloten. Die professionalisering heeft een spanningsveld veroorzaakt binnen de grotere franchiseorganisaties. Ik wilde een franchiseorganisatie ontwikkelen zonder voorkant, die modulair is opgebouwd. Het moest als het ware één cafetariamodel worden voor alle zaken die met de financiële dienstverlening te maken hebben. Dat is FinanceNed geworden: een bundeling van het faciliterende en het modulaire aspect.”
In oktober is Christiaan Schipper, voorheen werkzaam bij onder meer Huis & Hypotheek en Independer, bij het project betrokken. “We zijn toen op zoek gegaan naar partijen met ervaring, die wilden optreden als financier”, aldus Klijn. Die partijen werden gevonden in de vorm van de Bloemendaal Advies Groep en AB&P Financiële Diensten. Schipper is manager a.i. bij FinanceNed.
Niet afhankelijk
Casa Consulting is met nog meer projecten bezig: “We werken onder meer aan de financiële herpositionering van een groot makelaarskantoor, een internetplatform en een nieuw CRM-pakket. We zijn ook betrokken bij de ontwikkeling van Het Nationaal Hypotheek Huis”, zegt Klijn. Aan dit initiatief gaan vooralsnog de voormalige hypotheekwinkels van de Schoeman Groep deelnemen. “Het voordeel van onze werkwijze is dat we niet alleen strategisch en beleidsmatig bezig zijn, maar ook operationeel”, zegt Klijn. “Christiaan runt momenteel FinanceNed en ik ben voorlopig directeur van De Hypotheek Strateeg. Wanneer de tijd rijp is, nemen anderen het roer over.”
Facilitair
FinanceNed is franchise- noch inkooporganisatie. “Het is in de eerste plaats een facilitaire organisatie”, zegt Christiaan Schipper. “We hebben wel inkoopafspraken gemaakt met zeventien partijen. Dat is best veel, maar in het begin is het vooral belangrijk om draagvlak te creëren. Later willen we naar ongeveer tien voorkeursmaatschappijen. Daarmee willen we andere afspraken maken dan nu het geval is. We willen niet alleen focussen op provisie, maar daarnaast service bieden. Aan de maatschappijen gaan we dan ook kwaliteitseisen stellen. We streven naar een langdurige relatie; daarom willen we ook Service Level Agreements gaan opstellen.”
Een van de modules waaruit FinanceNed bestaat, is OfferteNed. “Bij een langere levertijd krijgt de tussenpersoon e 25 vergoeding. Aan de andere kant is er wel een bepaalde acceptatiegraad vereist. Dat geldt overigens ook voor de maatschappijen. Dat is vrij uniek voor een franchiseorganisatie.”
Met die modulaire faciliteiten heeft de tussenpersoon meer vrijheid. “Het intermediair wordt geconfronteerd met organisaties die hun zaakjes niet op orde hebben”, aldus Schipper. “Dat levert frustraties op. Wij willen duidelijke afspraken maken. Zo is er volgens mij nog geen geldverstrekker geweest die een sanctie heeft gezet op te late levering van een offerte.” “Maatschappijen maken ook te weinig selectie in hun tussenpersonen”, vult Klijn aan. “Als je dat aantal terugbrengt en die verhogen vervolgens hun productie doordat ze betere ondersteuning krijgen, is dat voor alle partijen beter.”
Modules
Schipper laat in vogelvlucht de andere modules van FinanceNed de revue passeren. “Een onderdeel van InkoopNed is de samenwerking met Hofstaete Kennisgroep. Zij leveren de fiscaal-juridische informatie. Verder levert InkoopNed voorwaarden en productinformatie en optioneel een database met rentes en voorwaarden. AdminNed verzorgt de centrale provisieregistratie en -administratie. Daarvoor is een systeem gebouwd waarmee de stand van zaken via e-mail en internet gevolgd kan worden. De klant sluit een product, waarna in het systeem de provisiegrondslagen worden geregistreerd. Het systeem berekent vervolgens de provisie en keert uit.”
Een andere module, OfferteNed, is eigendom van AB&P en heeft volmachten van Argenta en DBV. “We zijn nog in gesprek met Albank en binnenkort hebben we ook een volmacht van Hooge Huys”, zegt Schipper. De adviseur kan alle contracten met de betrokken partijen uitbesteden aan OfferteNed en de aanvraag volledig via e-mail of internet volgen. De kosten van OfferteNed bedragen voor de tussenpersoon 0,15% van de hypotheeksom. “Bij andere inkooporganisaties ligt dat tarief veel hoger. Bij ons hou je altijd 0,85% over”, aldus Schipper.
AdviesNed is een pool van adviseurs die ingehuurd kan worden op basis van een uurtarief. Een aantal deelnemers van De HypotheekStrateeg maakt daar gebruik van, op basis van een afsprakentarief. Daarnaast kunnen adviseurs worden ingeschakeld van de aandeelhouders voor een meer op financiële planning gericht advies.
TrainNed geeft commerciële trainingen en doet werving en selectie. “De adviseurs die bij FinanceNed zijn aangesloten, moeten na een jaar erkend hypotheekadviseur zijn”, zegt Schipper.
PensioenNed moet op termijn actief worden en het mogelijk maken dat pensioenzaken via internet geregeld kunnen worden. HypoNed ten slotte biedt franchising- en marketingondersteuning. Hieruit is onder meer De Hypotheek Strateeg voortgekomen. “We richten ons hiermee op kleinere samenwerkingsverbanden”, zegt Klijn.
Tussenpersonen kunnen zelf bepalen welke modules zij afnemen. Wel moeten InkoopNed en AdminNed samen worden afgenomen. Tot nog toe zijn er dertig aangesloten tussenpersonen, allen vanuit de Hypotheek Strateeg-formule. “Aan het eind van het jaar verwachten we met die formule zestig aangesloten kantoren te hebben”, zegt Klijn, die denkt over twee jaar met de VBO-formule een hypotheekomzet te draaien van e 1,8 mld.
Remmende voorsprong
Volgens Klijn gaan franchiseorganisaties last krijgen van de ‘wet van de remmende voorsprong’: “Tussenpersonen verlangen tegenwoordig meer ondersteuning, maar ook meer vrijheid. Het nadeel van een franchiseorganisatie is echter dat je je er moeilijk van los kunt maken. Daarnaast zullen soft-franchiseketens harder moeten worden. Ze kunnen het zich niet permitteren om softer te worden. Je kunt die lijn niet ineens omgooien. Bij een soft-franchiseformule heeft de franchisegever het veel lastiger omdat alles in overleg met de franchisenemers moet plaatsvinden. Uiteindelijk ontstaan er praatgroepjes, omdat de franchisenemers veel in te brengen hebben. Ik denk dan ook dat de hard-franchiseketens gaan overleven”.

Reageer op dit artikel