nieuws

Kleine winst Achmea

Archief

Achmea heeft in het eerste deel van 2003 een kleine winst geboekt van e 9,3 (35,1) mln. Vooral over de operationele resultaten is het concern goed te spreken. Dat is moederbedrijf Eureko ook, maar daar bleef het nettoresultaat nog wel in het rood steken op e -38,8 mln.

Vergeleken met het verlies van e 824 mln in het tweede halfjaar van 2002 viel dit resultaat wel mee, maar ten opzichte van de eerste helft van het vorig jaar (e 250 mln winst) is dit een flinke stap terug. Toch steeg het eigen vermogen met e 81 mln tot exact e 1,7 mld. Dat was te danken aan een kapitaalinjectie van grootaandeelhouder Vereniging Achmea, die het vermogen netto met e 175 mln opkrikte. Van het belegde vermogen heeft Eureko nu nog 12,6% (e 2,3 mld) belegd in aandelen, tegen nog 25,5% (e 3,3 mld) een jaar geleden.
Financieel directeur Gerard van Olphen toonde zich in een toelichting op de cijfers optimistisch. “Het is een klein verlies maar een goede poging tot een krachtig herstel, al is er nog veel werk te doen.” Van Olphen is vooral content met de groei van het premie-inkomen en de verbetering van de operationele resultaten. “Dat geeft vertrouwen.” Overigens is de nieuwe productie nog geen onverdeeld succes. Van de e 106 mln aan nieuwe productie was de waarde (embedded value) -5%; over heel 2002 was dit cijfer -12% op e 228 mln productie.
Achmea
Eureko’s vlaggenschip is het in ons land actieve Achmea, dat de brutopremieomzet met 16% zag stijgen tot e 2.766 (2.375) mln. De helft van deze groei is toe te schrijven aan de overname van Royal & SunAlliance (RSA). In het levenbedrijf bedroeg de premiegroei 14% tot e 1.070 mln, vooral door nieuwe zakelijke contracten en koopsomstortingen in verband met backservice. Verder leverde een spaaractie van Centraal Beheer en FBTO naar aanleiding van de beperking van het bedrijfssparen e 1,6 mld aan spaargeld op.
Zorg pluste met 9% tot e 900 mln premie, te danken aan premieverhogingen en een toename van het aantal verzekerden. De premieomzet Schade steeg met 31% (zonder RSA 8%) tot e 796 mln. “De introductie door Centraal Beheer, FBTO en Avéro van nieuwe verzekeringspakketten voor medewerkers van grote relaties en all-in verzekeringspakketten voor het midden- en kleinbedrijf hebben de verkopen gestimuleerd”, zo luidt de verklaring.
Bij Achmea zijn inmiddels al zeshonderd van de voorgenomen duizend arbeidsplaatsen geschrapt. Verder worden er in navolging van diverse concurrenten shared service centers gevormd. Voor de herstructurering is een voorziening van e 28 mln getroffen. Minder (hoge) claims en het terugbrengen van kosten hebben de verzekeringsresultaten verbeterd. De combined ratio’s (verhouding kosten en schade versus premies) verbeterden in alle branches. Het beste voorbeeld is RSA, waar dit verhoudingsgetal daalde van 113,9% tot 96,4%. De solvabiliteit van de drie Achmea-vennootschappen is 165% voor Leven, 175% voor Schade en 168% voor Zorg.
Vendopolis
Achmea heeft de verkoop van tussenpersoon Vendopolis aan Vroom & Dreesman Warenhuizen afgerond. Het aandelenpakket van 55% werd verworven in 1994. Het warenhuisconcern wil met de labels V&D, Bijenkorf en Hema actiever worden met de verkoop van financiële producten. Vendopolis (negentig medewerkers) is daarbij een belangrijk instrument. De portefeuille is 35.000 relaties groot. Achmea wil als risicodrager betrokken te blijven bij de verkoop van Vendopolis-producten, maar heeft hiervoor geen exclusiviteit kunnen afdwingen.

Reageer op dit artikel