nieuws

Klaverblad wil herijking van index-inboedelwaardes

Archief

Klaverblad wil dat verzekerden met een gegarandeerde (geïndexeerde) inboedelpolis van vóór 1996 de waarde van hun inboedel binnen een jaar gaan herijken met een waardemeter.

De Zoetermeerse maatschappij maakt voor het eerst gebruik van haar recht hierop, “omdat de stijging van de verzekerde bedragen op basis van de index ver achter blijft bij de werkelijke waardestijging van de inboedels”.
Wordt een verzekering gesloten op basis van een met behulp van de inboedelwaardemeter vastgesteld bedrag, dan geldt er een garantie tegen onderverzekering tot maximaal 200% van het verzekerde bedrag. Volgens de polisvoorwaarden heeft Klaverblad het recht om na vijf jaar de verzekerde te vragen opnieuw een waardemeter in te vullen. Wordt aan dat verzoek niet voldaan, dan vervalt de garantie.
Actiejaar
Klaverblad heeft bij het intermediair aangekondigd tussen nu en 1 november 2003 een inboedelactie te houden. In beginsel ligt het initiatief bij de betrokken tussenpersonen. Het intermediair ontvangt gedurende deze actieperiode afsluitprovisie over de uit de actie voortvloeiende verhogingen.
Na afloop van de campagne in het najaar van 2003 zal Klaverblad alle verzekerden aanschrijven die een garantie hebben op basis van een oudere waardemeter en die niet via de actie zijn benaderd. “Voor verhogingen die hieruit volgen, zal uiteraard geen afsluitprovisie meer worden verleend.”

Reageer op dit artikel