nieuws

Klaverblad: nu losse werkgeverspolis voor verkeersongevallen

Archief

Klaverblad heeft besloten de werkgeversaansprakelijkheid voor de ‘sturende werknemer’ ook als losse verzekering aan te bieden. De maatschappij is hier na veelvuldige verzoeken toe overgegaan.

Bijna elke maatschappij die in het afgelopen jaar genoemd dekkingshiaat heeft opgevuld, hanteert als voorwaarde dat de betrokken werkgever ook de avb en/of de wagenparkverzekering bij haar heeft gesloten. Aanvankelijk liet alleen assuradeurenbedrijf Turien & Co er zich op voorstaan deze dekking los aan te bieden.
Bij Klaverblad bedraagt de premie voor een los te sluiten verzekering 0,75 promille over het bruto jaarloon. De minimumpremie bedraagt e 34.

Reageer op dit artikel