nieuws

Klaverblad: minder winst bij groei premie-omzet

Archief

Klaverblad Verzekeringen heeft vorig jaar een forse groei in brutopremieomzet geboekt. Het technisch resultaat daalde evenwel met 18%.

Het premie-inkomen van Klaverblad steeg vorig jaar met 12,1% (2001: 18,6%) tot e 128,2 mln, waarvan e 106,1 (95,2) mln in het schadebedrijf en e 22,1 (19,1) mln in het levenbedrijf. Exclusief een groot pensioencontract voor het personeel bedroeg de premiegroei 16,1% (13,4%).
De premie voor eigen rekening kwam uit op e 125,1 (112,3) mln, verdeeld over schadeverzekeringen e 103,2 (93,3) mln en levensverzekeringen e 21,9 (19,0) mln.
Resultaat
Het resultaat technische rekening liep met 18,2% terug naar e 12,6 (15,4) mln. Het resultaat van het schadebedrijf werd min of meer gehalveerd tot e 5,4 (10,0) mln, hoofdzakelijk door de veel hogere schadelast in de branches Motorrijtuigen en Brand (vooral stormschade). Het levenbedrijf zag het technisch resultaat toenemen tot e 7,3 (5,4) mln.
De bedrijfskosten stegen naar e 32,6 (28,9) mln. Het resultaat na belastingen nam met bijna 15% af tot e 12,4 (14,6) mln.

Reageer op dit artikel