nieuws

Klaverblad heeft speciale aov-regeling voor agrariërs

Archief

Klaverblad heeft voor de aov van agrariërs de ‘agrariërregeling’ in het leven geroepen, een regeling die het hen mogelijk maakt bij dalende inkomsten tijdelijk oververzekerd te zijn.

De agrarische sector is de afgelopen jaren economisch zwaar getroffen en dat kan gevolgen hebben voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering van de agrariër. Met de agrariërregeling van Klaverblad kan worden voorkomen dat een nieuwe aov moet worden aangevraagd als de zaken beter gaan. Klaverblad biedt de agrariërs de mogelijkheid om ongeacht het huidige bedrijfsresultaat (maximaal mag maar 80% worden verzekerd van de gemiddelde som van nettowinst en afschrijvingen over de afgelopen drie jaar) de polis voort te zetten. Een voorwaarde is, dat zij minimaal vijf jaar een aov hebben, minstens drie jaar bij Klaverblad zijn verzekerd, en in de afgelopen vijf jaar minstens twee jaar het jaar te hebben afgesloten met een positief of neutraal bedrijfsresultaat. In zulke gevallen kan, ongeacht het huidige bedrijfsresultaat, een bedrag worden verzekerd van (maximaal) e 16.190 voor rubriek A en e 4.857 voor rubriek B (dit geldt uiteraard niet voor agrariërs die nu lagere bedragen hebben verzekerd). Wanneer het financieel beter gaat, kunnen de bedragen zonder medische waarborgen worden verhoogd.
De voordelen van de agrariërregeling: de verzekerde blijft tot het niveau van het minimumloon verzekerd, en Klaverblad beroept zich bij schade niet op oververzekering.
De regeling geldt voor de duur van vijf jaar. Indien vijf jaar na de verlaging van de bedragen, deze nog steeds te hoog zijn, heeft Klaverblad het recht de aov te beëindigen.

Reageer op dit artikel