nieuws

‘Klagers over boeterente beter af bij geschillencommissie’

Archief

Woningbezitters kunnen beter geen gehoor geven aan de oproep van het Groningse intermediairbedrijf Solvent Financieel Advies om mogelijk te veel betaalde boeterente te melden op de site www.geenboeterente.nl. Dat is de mening van Ron van Kesteren, voorzitter van het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF). “Zij kunnen dat beter melden bij de Geschillencommissie Hypothecaire Financieringen.”

Volgens Solvent maken geldverstrekkers op grote schaal fouten bij het berekenen van boeterente aan klanten die hun hypotheek (gedeeltelijk) vervroegd aflossen. Op Geenboeterente.nl zijn enkele honderden meldingen binnengekomen van consumenten die vermoeden dat hun hypotheekverstrekker bij (gedeeltelijke) vervroegde aflossing een te hoge boeterente heeft berekend. Solvent deed onderzoek en noemt de uitkomsten “verontrustend”.
“Er wordt naar onze mening structureel een verkeerde variabele gebruikt bij het vaststellen van de zogeheten contante waarde. De banken gebruiken de (lage) actuele rente voor de resterende duur van het financieringscontract als uitgangspunt voor het berekenen van de contante waarde van hun schade of winstderving. Deze winstderving is echter gebaseerd op de contractuele (hogere) rente, hetgeen betekent dat ook de contante waarde volgens ons dient te worden berekend aan de hand van deze contractuele rente.”
In vele algemene voorwaarden is volgens Solvent over het ‘contant maken’ geen controleerbare regeling opgenomen, terwijl dit wel verplicht is gesteld in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen. “Natuurlijk heeft de bank recht op een vergoeding van de door gederfde winst, maar het doorberekenen van een winstopslag is onredelijk.” Volgens Solvent werken Rabobank en ABN Amro met een winstopslag zonder dat te melden bij de klant. Alleen Postbank en MNF Bank zouden in de algemene voorwaarden vermelden dat de contante waarde wordt berekend middels de actuele (lagere) rente over de resterende duur van een contractperiode.
Solvent verwijst naar de Gedragscode Hypothecaire Financieringen, waarin is opgenomen dat de methode van berekening van de boeterente in de algemene voorwaarden zo omschreven moet zijn dat de daarin voorkomende variabelen voor de consument controleerbaar zijn. Daaraan voldoen Rabobank en ABN Amro niet, stelt Solvent, die pas vergaande conclusies wil trekken als minimaal vijfduizend dossiers zijn behandeld. Hypotheekklanten die in de afgelopen vijf jaar boeterente hebben betaald, worden opgeroepen om zich te melden op de site. “In het overgrote deel van de meldingen hebben wij moeten constateren dat er geen specificatie wordt verstrekt aan de klanten.”
CHF
Solvent heeft advocaat Gert Glas in de arm genomen, die een claim wil gaan indienen als zich op de site tienduizend mensen hebben gemeld. Hij hanteert het no cure no pay-principe: wordt de claim toegewezen, dan staan de klagers te helft van het terug te ontvangen bedrag af aan Glas. Hij denkt dat de afgelopen vijf jaar voor e 28 mld aan boeterente is berekend, waarvan 10% ten onrechte.
Volgens Ron van Kesteren van het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) kunnen mensen die menen dat zij te veel boeterente hebben betaald, beter naar de geschillencommissie voor hypothecaire financieringen stappen. “Die doet dat een bindende uitspraak en als de klant gelijk heeft, wordt het te veel berekende bedrag volledig terugbetaald. Bij Solvent moet de klant namelijk de helft afstaan.” De afgelopen drie jaar zijn zo’n tien klachten over de berekening van boeterente binnengekomen, waarvan ongeveer de helft is toegewezen.
Van Kesteren heeft zelf de voorwaarden van geldverstrekkers onder de loep genomen en geconcludeerd dat die voldoende duidelijk zijn op het gebied van de berekening van boeterente. “Ook bij Rabobank en ABN Amro. De conclusie dat op grote schaal onjuiste berekeningen worden gemaakt, klopt gewoon niet.”

Reageer op dit artikel