nieuws

KEW vaak nadelig voor woningbezitter

Archief

Wie een huis koopt, doet er verstandig aan om geen Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) aan de hypotheek te verbinden. In de meeste gevallen blijkt een losse beleggingsrekening met overlijdensrisicoverzekering meer op te brengen, stelt Independer op basis van een onderzoek door MoneyView.

MoneyView heeft bij negentien aanbieders doorgerekend wat het netto eindkapitaal is als bij de hypotheek een KEW wordt gesloten. Uitgangspunt was een dertigjarige man die een beleggingshypotheek sluit met een doelkapitaal van e 200.000. Bij een brutofondsrendement van 8% blijkt de KEW in alle gevallen minder op te brengen dan een bij dezelfde aanbieder gesloten losse beleggingsrekening met overlijdensrisicoverzekering.
Bij Reaal valt het verschil mee: het alternatief, met belegging in het SNS Nederlands Aandelenfonds, levert een e 12,44 hoger eindkapitaal op. Het Kapitaalplan van Cardif is volgens MoneyView het meest ongunstig: een losse beleggingsrekening (Parvest Holland) levert bij deze verzekeraar liefst e 86.377,17 meer op over een periode van dertig jaar. Wordt e 19.252 spaargeld ingelegd (de drempel voor de vermogensrendementsheffing in box 3), dan is bij zeven verzekeraars de KEW aantrekkelijker.
De conclusie van Independer is dat de belastingvrije uitkering van de KEW door de hoge kosteninhoudingen niet opweegt tegen kapitaalopbouw via een beleggingsrekening in box 3. “De schatkist zou de consument en zichzelf een dienst bewijzen door de kapitaalverzekering eigen woning niet langer fiscaal te bevoordelen.” PvdA-lid Heemskerk heeft Kamervragen over dit onderwerp aangekondigd.
Cardif is volgens de berekeningen koploper wat betreft kosteninhouding (inclusief provisie). Bij een rendement van 8% en een jaarpremie van e 3.668,07 bedraagt de kosteninhouding 4,38%. Netto blijft dan een rendement over van 3,62%. Bij Reaal bedraagt de premie e 2.582,50 en de inhouding 2,43%.

Reageer op dit artikel