nieuws

Ketenintegratie geregeld tot aan extranetten

Archief

De ketenintegratie in de branche is geregeld tot aan de extranetten van de verzekeraars. “Wij hebben als e-Businessplatform gezorgd voor een uniforme koppeling en uniforme communicatie met de extranetten van de verzekeraars. Wij houden ons niet bezig met de koppeling naar de achterkant, de backoffices van de verzekeraars. Dat is aan de verzekeraars zelf”, aldus Niek Hoek, voorzitter van dit platform en bestuursvoorzitter van Delta Lloyd.

De toegevoegde waarde van de nu ontwikkelde ketenintegratie boven het al jaren bestaande Assurantie Data Netwerk (ADN) is groot volgens Hoek. “Er is sprake van eenmalige invoer, de snelheid neemt toe doordat er direct online gewerkt wordt en er vindt schoning van de gegevensstroom plaats.”
Wel houden zowel tussenpersoon als verzekeraar hun eigen administratie. Dubbelslagen worden er uitgehaald. Het ADN zal zeker in de overgangssituatie blijven bestaan. “Alleen aan prolongatieberichten gaan er al zeventig miljoen via het ADN”, aldus Hoek.
Ontsluiting van de backoffices bij verzekeraars is de volgende stap. “Dat laten we over aan de individuele verzekeraars. Dat kan ook niet anders want elk systeem verschilt”, zegt Hoek. Een aantal verzekeraars heeft zijn backoffice via het extranet opengesteld, maar nog lang niet alle verzekeraars zijn zover. Hoek hoopt dat uiteindelijk alle verzekeraars hun backoffice zullen ontsluiten. “Maar dat gaat voor het e-Businessplatform veel te ver.”
Zowel tussenpersoon als verzekeraar zijn gebaat bij de stappen die gezet zijn door het e-Businessplatform. De tussenpersoon zal het jammer vinden dat hij nog steeds niet met één druk op de knop bij meerdere verzekeraars een offerte kan aanvragen. Hoek denkt dat dat wel meevalt. “Tussenpersonen hebben voordat zij een offerte aanvragen vaak al een vergelijking gemaakt, bijvoorbeeld met behulp van Rolls. Dus die behoefte zal niet zo groot zijn.”
Onafhankelijk instituut
Daarmee zit de taak van het e-Businessplatform er op, vindt Hoek. De activiteiten worden overgedragen aan een onafhankelijk standaardisatie-instituut dat per 1 september zijn beslag moet krijgen. In dat instituut worden eveneens de activiteiten van de e-Standardboard ondergebracht en een groot deel van de activiteiten van Branche Initiatieven (ABZ). Het instituut gaat standaarden vaststellen, beheren en ontwikkelen, bewaakt de gemaakte afspraken en handhaaft de kwaliteit van de standaarden. De leden van het e-Businessplatform (Aegon, ASR, Avéro, Delta Lloyd, Generali en Nationale-Nederlanden) zullen “naar alle waarschijnlijkheid” toetreden tot het standaardisatie-instituut. Een afvaardiging van drie verzekeraars en de brancheorganisaties NBVA en NVA zullen zitting nemen in het bestuur van de stichting. Het instituut zal bestaan uit een bestuur, een klankbordgroep, taakgroepen en een bezetting van vijf mensen die belast zijn met de uitvoering.
De oprichting van het instituut, te vestigen in Zeist, is volgens Hoek een logische stap. “Het is voor iedereen toegankelijk en het past in de tijdgeest om initiatieven zoals het e-Businessplatform te verzelfstandigen. Bovendien kun je met een platform geen contract sluiten en met een stichting wel.”
“We zijn in de finale fase van het oprichtingsdocument. Er moeten nog een aantal puntjes op de i gezet worden. Een van die aandachtspunten is de Generieke Interface Manager (GIM) van systeemhuis ASN. De al bestaande GIM wordt aangepast aan de wensen van het e-Businessplatform en zal binnenkort opgeleverd worden. Vervolgens worden de GIM en onderdelen van MeetingPoint (het internetplatform voor schadeproducten van Delta Lloyd en ASR) ingebracht. Verder wordt het All Finance Model (AFM) en de kennis van Branche Initiatieven ondergebracht in het instituut”, aldus Hoek. Het All Finance Model is een datacatalogus op basis waarvan het berichtenverkeer tussen verzekeraar en intermediair gestandaardiseerd wordt.
Producten
De ketenintegratie geldt voor de productgroepen Schade Particulier, Leven Individueel en Schade Klein Zakelijk. Er moet wel sprake zijn van enig volume. Binnen deze productgroepen zullen vier basistransacties mogelijk zijn. Dit zijn: aanvraag contract, mutatie op contract, aanvraag offerte en premieberekening.
Om deze transacties mogelijk te maken zijn vier standaarden nodig: een processtandaard, een transactiestandaard (GIM), een gegevensstandaard (AFM) en een presentatiestandaard. Bij het ontwikkelen van de processtandaard is gekeken naar de werkwijze van het intermediair richting verzekeraar. Voor de transactiestandaard is gebruik gemaakt van de GIM.
Verder is een datacatalogus ontwikkeld, het All Finance Model, en is een presentatiestandaard gebouwd. Deze zorgt ervoor dat de invoervolgorde op de extranetten van de verschillende verzekeraars waar mogelijk gelijk is.
Volgens Hoek wordt met deze standaarden een enorme efficiëntie behaald. “Het berichtenverkeer loopt nu synchroon. Geen batchverwerking meer, maar realtime transacties tussen verzekeraar en tussenpersoon. De vier grote systeemhuizen, ASN, ACT, Anva en CCS, zijn klaar om de koppelingsmodule in te bouwen. In oktober zullen de eerste testen worden uitgevoerd. De tussenpersonen krijgen de koppelingsmodule geleverd met de update van hun systeemhuispakket. Het is nog niet duidelijk hoe de ontwikkelingskosten van de GIM doorberekend worden aan het intermediair. De zes verzekeraars die deelnemen in het e-Businessplatform moeten eind 2004 de GIM-module gekoppeld hebben aan hun extranetten. Daarmee is volgens Hoek 80% van de tussenpersonenmarkt gedekt.
Een grote marktbewerkingoperatie moet het intermediair bewegen deel te nemen aan de ketenintegratie. “Je mag verwachten dat het intermediair enthousiast zal zijn over de mogelijkheden en alleen met die verzekeraars zaken wil doen die de ketenintegratie volledig geïmplementeerd hebben.”
Bij de marktbewerkingoperatie moet vooral gedacht worden aan het informeren van intermediair en verzekeraar, begeleiden bij het ‘ja’ zeggen tegen het plan en het begeleiden van de uiteindelijke implementatie. Het informeren zal plaatsvinden volgens de beproefde methode van de ‘ronde door het land’. De implementatie moet volgens Hoek niet onderschat worden. “Zowel tussenpersonen als verzekeraar moeten de werkprocessen aanpassen. Dat is een forse klus, waar niet te licht over gedacht moet worden.”
Niek Hoek: “De koppeling van de extranetten aan de backoffices is aan de verzekeraars zelf”.

Reageer op dit artikel