nieuws

Kapitaalinjecties voor Shell-verzekeraar

Archief

Het Medisch Steunfonds, de onderlinge ziektekostenverzekeraar voor Shell-personeel, heeft dit jaar van Shell twee kapitaalsinjecties gekregen om de solvabiliteit op peil te brengen.

De onderlinge heeft zo’n 50.000 verzekerden. Het gaat hierbij om 45.000 particulier verzekerden: 22.800 werknemers en meeverzekerden. Verder zijn er 5.000 ziekenfondsverzekerden: 3.400 werknemers plus meeverzekerden. Deze aantallen zijn inclusief gepensioneerden en hun meeverzekerden. De 65-plussers behouden dezelfde dekking (hebben dus feitelijk geen standaardpakketpolis) maar hun kosten worden wel gepoold via de pool voor standaard(pakket)polissen. Het Medisch Steunfonds is 100% risicodrager maar laat de verzekering (sinds 1991) uitvoeren door Zilveren Kruis Achmea die ook de ziekenfondsverzekeringen een aanvullende dekkingen levert.
Shell geeft de medewerkers geen persoonlijke tegemoetkoming in de ziektekosten maar doet dit via stortingen in het Medisch Steunfonds. De bijdrage komt neer op 50% van de reguliere premies. Het ligt voor de hand dat wanneer het Medisch Steunfonds het boekjaar afsluit met een te gering resultaat, Shell bijspringt om de solvabiliteit te waarborgen. Doordat vorig jaar extra moest worden gereserveerd (in verband met de zogenoemde C-reserve) en de onderlinge in de rode cijfers kwam, werd de solvabiliteit onvoldoende. In april bracht Shell (op grond van de cijfers eind 2002) de solvabiliteit op 100% door e 2,8 mln aan het waarborgkapitaal toe te voegen. In juni heeft Shell, na overleg met de Pensioen- en Verzekeringskamer, nog eens een bedrag van e 2,8 mln gestort en daarmee de solvabiliteit op 130% gebracht.
Het Medisch Steunfonds had vorig jaar een inkomen van e 72,8 (68,2) mln, waarvan e 31,2 (30,1) mln aan premies, e 30,9 (29,0) mln aan bijdragen van Shell en e 20,0 (18,4) afkomstig uit de pooling van standaard(pakket)polissen. De totale schade kwam uit op e 75,6 (67,5) mln waarvan e 1,6 (1,5) mln voor schadebehandeling door Zilveren Kruis Achmea. De bedrijfskosten bedroegen e 1,0 (0,5) mln, waarvan e 2,5 (1,9) mln voor de administratievergoeding aan Zilveren Kruis Achmea. Het nettoresultaat kwam uit op e -4 (0,3) mln.

Reageer op dit artikel