nieuws

Kamphuis op de bres voor adviesrol intermediair

Archief

Unigarant-directeur Rob Kamphuis zegt zich eraan te storen dat de laatste tijd de suggestie wordt gewekt dat voor particuliere schadeverzekeringen de consument geen behoefte meer zou hebben aan een degelijk advies van het intermediair.

“Natuurlijk zijn er altijd consumenten die de voorkeur geven om verzekeringen ‘zelf te regelen’. Die consumenten hebben een ruime keuze. Maar om nu te zeggen dat dit een algemeen beeld bij de consument is, gaat mij te ver. Integendeel. Neem bijvoorbeeld de autoverzekering. Die is helemaal niet zo eenvoudig. De dekkingsvormen verschillen sterk. Zeker gezien de huidige trend van modulair opgebouwde autoverzekeringen kan de consument uit vele dekkingsvarianten kiezen en wordt er vaak onvoldoende stilgestaan bij de financiële risico’s die een bepaalde keuze tot gevolg kan hebben. Juist op het moment dat er schade is, ervaren veel consumenten de waarde van een goede intermediair”, aldus Kamphuis.
Hij vindt wel dat de hernieuwde aandacht voor het rechtstreeks sluiten van verzekeringen via internet, dwingt om kritisch te kijken naar de kosten. “Maar alles heeft zijn prijs. Een snelle invoering van ketenintegratie zal een belangrijke bijdrage betekenen om te zorgen dat het intermediaire distributiesysteem niet alleen kwalitatief maar ook prijstechnisch goed kan blijven concurreren met andere distributiesystemen.”
Ketenintegratie
Unigarant start nog dit jaar met de uitrol van de ketenintegratie. Gestart wordt bij assurantiekantoren die gebruikmaken van de systeemhuispakketten van Amedia. Nog voor de jaarwisseling moeten driehonderd tussenpersonen gebruik kunnen maken van de GIM-koppeling, die vooralsnog alleen gerealiseerd wordt voor het autoproduct.
De afgelopen maanden hebben vijftien assurantiekantoren meegedaan aan een proef met het testen van de GIM-koppeling. Kamphuis is verheugd over de resultaten. “Men ziet dat ketenintegratie nu concrete voordelen gaat opleveren in de vorm van veel snellere processen. De tijdsbesparing die met ketenintegratie behaald kan worden, gaat echt het rendement van het assurantiekantoor wezenlijk beïnvloeden. Lange tijd heeft het intermediair het gevoel gehad van ‘eerst zien dan geloven’.”
De voordelen die de vijftien proefkantoren het meest waarderen zijn: het maximaal beperken van dubbele handelingen, de gebruiksvriendelijkheid van de software en de snelle en volledige uitwisselbaarheid van gegevens tussen verzekeraar en intermediair.

Reageer op dit artikel