nieuws

Kamervragen over verzekeren van hennepkwekerijen

Archief

Drie Tweede-Kamerleden van de PvdA hebben schriftelijke vragen gesteld over het standpunt van Interpolis om brandschades van illegale hennepkwekerijen niet te vergoeden, maar wel dekking te gaan verlenen aan brandgecertificeerde wiettelers.

De Kamerleden Timmer, van Dijken en Albayrak reageren met hun schriftelijke vragen op de uitlatingen van directeur Alof Wiechmann van Interpolis over de gevolgen van illegale hennepteelt tijdens een informatiebijeenkomst op het hoofdkantoor van de verzekeraar in Tilburg.
Bij die gelegenheid betoogde Wiechmann dat schadeclaims van illegale wiettelers niet worden vergoed en dat betrokken verzekerden zonder pardon worden geroyeerd. Wel overweegt Wiechmann brandgecertificeerde hennepkwekerijen wél te (gaan) verzekeren. “Als ik tomatenkwekerijen als klant heb, waarom zou ik dan geen hennepkwekerijen verzekeren. Het gaat ons om het brandgevaar. We hebben immers ook coffeeshops als klant”, aldus Wiechmann.
Wiettelers zorgen volgens hem door geknoei met elektriciteit en verwarmingslampen voor een enorm brandgevaar. Dit jaar zegt Interpolis voor e 6 mln aan schadeclaims als gevolg van illegale hennepteelt te verwachten. Voor alle schadeverzekeraars ligt dat op ongeveer e 60 mln per jaar, aldus Wiechmann, het aantal schadeclaims stijgt volgens hem jaarlijks met 5%.
Niet vergoeden
De PvdA-Kamerleden willen nu van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken onder meer weten hoe vaak verzekeraars – na een rechterlijke uitspraak – wietteelt gerelateerde schadeclaims niet hoeven te vergoeden en of daarvan derden, zoals omwonenden of andere bedrijven, de dupe (kunnen) zijn. Verder vragen zij zich af welke verantwoordelijkheid de particuliere verhuurder of woningcorporatie heeft, indien er schade ontstaat als gevolg van (illegale) wietteelt en wat er gebeurt met wiettelers die onder druk zijn gezet. “Hoe gaan verzekeraars om met schade-uitkeringen aan wiettelers die door anderen gedwongen zijn om wiet te telen”, luidt de concrete vraag aan de bewindslieden.
Verder willen zij ook horen hoe de ministers denken over de oproep van directeur Alof Wiechmann van Interpolis om de brandveiligheid van hennepkwekerijen te bevorderen door het wettelijk toestaan van wietteelt onder strikte regulering van de bedrijfsvoering. “Deelt u de mening dat het wettelijk toestaan van wietteelt de bedrijfsvoering beter kan worden gereguleerd en de (brand)veiligheid zal worden gediend. Zo ja, wanneer gaat u het wettelijk toestaan van wietteelt ter hand nemen. Zo nee, waarom, niet?”, willen de drie Kamerleden weten.

Reageer op dit artikel