nieuws

Kadaster: ‘Wij bieden wapen tegen hypotheekfraude’

Archief

Het Kadaster, dat alle hypotheek- en koopakten in ons land registreert, biedt een aantal producten die geldgevers niet alleen informeren over hun marktpositie. “Aan de hand van geregistreerde koopsomgegevens kan ook makkelijker hypotheekfraude worden voorkomen”, zegt accountmanager Jelle Rozema.

Kadastergegevens ondersteunen naast fraudepreventie ook het taxeren van woningen. “Onze informatie geeft een goede indicatie of de taxatiewaarde van een perceel reëel is. Van alle woningtransacties die in een gebied in een bepaalde periode hebben plaatsgevonden, kan namelijk de koopsom en het woningtype worden gegeven. Bovendien kunnen de gegevens van vergelijkbare panden in de buurt worden gezocht”, zegt Rozema.
Veel van de informatie die het Kadaster registreert, is niet alleen geschikt voor acceptanten en fraudemanagers, maar ook voor marketingafdelingen en vastgoedbeheerders. “Daarbij gaat het bijvoorbeeld om transacties die in een bepaalde periode hebben plaatsgevonden, de verhouding tussen huur- een koopwoningen in een bepaald postcodegebied of om de marktaandelen van hypotheeklabels”, zegt Rozema.
Bij het Kadaster wordt een groot aantal van de aktegegevens geregistreerd in een geautomatiseerde kadastrale registratie. Door het combineren van individuele gegevens zijn grootschalige analyses mogelijk. Rozema: “Zo ontstaat bijvoorbeeld een betrouwbaar inzicht in de marktaandelen van de diverse hypotheeklabels. Ook publiceren we maandelijks een rapport met de prijsontwikkelingen van de volledige markt van verkochte particuliere koopwoningen”.
Digitaal
De informatie, die in abonnementsvorm kan worden afgenomen, wordt zo veel mogelijk digitaal beschikbaar gesteld. Veel klanten nemen informatie inmiddels af via internet. “Via de internetabonnementen Kadaster-on-line en Kadata Internet is eenvoudig te achterhalen wie de eigenaar is van een bepaalde woning en welke woningtransacties of bedrijfsmatige transacties hebben plaatsgevonden in een gebied.” Per e-mail worden desgewenst digitale afschriften van aktes verstuurd.
Via www.kadaster.nl zijn inmiddels ruim 25 miljoen producten verkocht. Dagelijks maken zo’n 40.000 klanten gebruik van de diensten. Daaronder zijn vooral notarissen, makelaars, financiële instellingen, gemeenten en waterschappen.
Meer woninghypotheken
Overigens heeft het Kadaster in het derde kwartaal van dit jaar meer hypotheektransacties verwerkt. De gemiddelde hypotheeksom is licht gestegen. Uit de eigen opgave van het Kadaster blijkt dat in de eerste negen maanden dat het aantal nieuwe woninghypotheken met 4,8% is gestegen tot 39.443 ten opzichte van het tweede kwartaal. In vergelijking met het derde kwartaal van 2003 daalde het aantal nieuwe hypotheektransacties met ruim 0,2%.
De gemiddelde hypotheeksom van een koophuis beliep in het derde kwartaal van dit jaar e 233.858 tegen e 229.294 een kwartaal eerder, een stijging van 2%. Ten opzichte van het derde kwartaal vorig jaar was de groei 5,1%.
Het totale aantal (woning)hypotheken dat in het derde kwartaal van dit jaar is geregistreerd door het Kadaster steeg tot 128.198, 1% meer dan in het voorafgaande kwartaal (126.893). Ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar (133.624) daalde het totale aantal hypotheken met ruim 4%.
Het aantal hypotheken op schepen daalde in het derde kwartaal tot 597, ruim 9% minder dan in het tweede kwartaal van dit jaar en ruim 11% minder dan in derde kwartaal vorig jaar. Opmerkingen:
Jelle Rozema: “Onze informatie geeft een goede indicatie of de taxatiewaarde reëel is”.

Reageer op dit artikel