nieuws

Kabinet volgt adviezen Traas

Archief

De ministerraad zegt de voornaamste aanbevelingen van de commissie Traas over veranderingen in de jaarverslaggeving van verzekeraars te hebben overgenomen.

Een wetsvoorstel is voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Met het voorstel hopen de ministers Korthals (Justitie) en Zalm (Financiën) de transparantie te vergroten van de informatie over de winst en het eigen vermogen van verzekeraars. Verder moet de onderlinge vergelijkbaarheid van jaarrekeningen van verzekeraars worden verbeterd.
Voorschriften voor de waardering en de resultaatbepaling van beleggingen worden hiertoe aangescherpt en er komen aanvullende informatieverplichtingen over de technische voorzieningen en de solvabiliteitspositie.

Reageer op dit artikel