nieuws

Jubilerend Unigarant boekt meer premieomzet en winst

Archief

Unigarant (inclusief UVM) heeft vorig jaar de brutopremie-omzet met 12% zien toenemen tot e 185,5 (165,6) mln. De provisie-omzet groeide met 6% naar e 69,3(65,4) mln. De nettowinst van de jubilerende ANWB-dochter – het bedrijf bestaat dertig jaar – kwam bijna 6% hoger uit op e 11,1 (10,5) mln.

De premiegroei van Unigarant (239 medewerkers) kwam primair tot stand dankzij de doorlopende reis- en watersportverzekeringen alsmede de mobiliteitsverzekeringen (auto, bromfiets en motor).
Het aandeel in de totale brutopremie van de ‘papieren’ risicodrager UVM steeg vorig jaar met 5% naar e 117,3 (111,7) mln. Hiervan kwam – na aftrek van herverzekering – e 69,0 (77,1) mln voor eigen rekening. De brutopremie Motorrijtuigen steeg meer dan gemiddeld naar e 33,3 (27,2) mln. Een terugloop in premieomzet was er in de branche ‘Diverse geldelijke verliezen’ tot e 20,2 (23,9) mln.
Van de provisieomzet van Unigarant van e 69,3 (65,4) mln werd e 38,9 (35,4) mln doorgesluisd naar het intermediair. De bedrijfskosten bleven vrijwel gelijk: e 21,7 (21,9) mln. De brutowinst steeg tot e 9,2 mln, de nettowinst beliep e 5,9 (5,7) mln. Het resultaat technische rekening van UVM verbeterde tot e 7,0 (6,4) mln; de nettowinst nam toe tot e 5,2 (4,8) mln.
Webapplicatie
Het volmachtbedrijf (239 medewerkers) heeft haar functioneel gestuurde organisatie vorig jaar omgevormd naar een procesgericht bedrijf. Om de dienstverlening aan consumenten te verbeteren, is verder een afdeling Klachtmanagement opgericht die de werkprocessen bewaakt en analyseert.
Om het proces de offerteaanvraag en polisverwerking heeft Unigarant een webapplicatie ontwikkeld. Voor het intermediair heeft dat het voordeel dat de administratieve processen sneller en kwalitatief beter (minder fouten) verlopen. De applicatie is opgebouwd uit webservices, zodat dezelfde software ook op internetapplicaties van tussenpersonen kan worden gebruikt. “De webapplicatie is in hoog tempo geaccepteerd door het intermediair. Na de proeffase met twintig kantoren wordt het conceptsnel verder uitgerold”, licht UVM-directeur Gert Jan Westerman toe. Inmiddels hebben volgens hem ruim negenhonderd assurantiekantoren een aansluiting genomen op de webapplicatie van Unigarant.
UFD
Unigarant heeft eind vorig jaar voor e 4 mln een minderheidsbelang (49%) verworven in de joint-venture Unigarant Financiële Diensten (UFD). De meerderheid van de aandelen is in handen van Aagus Financial Services Group, onderdeel van ABN Amro. Inclusief de verwerving van een meerderheidsbelang (52%) in haar administratiecentrum Euro Nederland heeft Unigarant in totaal e 7,2 mln geïnvesteerd in bedrijfsdeelnemingen.
Unigarant en Aagus werken al sinds 1997 samen onder het label ANWB Assurantiën. UFD richt zich op consumenten in de segmenten mobiliteit, vrije tijd en recreatie. Het assortiment zal bestaan uit producten op het gebied van sparen, beleggen en lenen. “De focus ligt in aanvang op lenen”, aldus UFD. De portefeuille consumptief krediet van UFD bedroeg eind vorig jaar e 150 tot e 175 mln, aldus Westerman. UVM 2001 2000 (in e mln) brutopremie 117,3 111,7 w.v. eigen rekening 69,0 77,1 w.v. ongevallen en ziekte 15,9 14,7 motorrijtuigen 33,3 27,2 transport 5,2 4,1 brand 42,7 41,8 overige varia 20,2 23,9 technisch resultaat 7,0 6,4 w.v. ongevallen en ziekte 2,2 2,0 motorrijtuigen 0,4 -0,1 transport 0,4 0,3 brand 3,5 3,3 overige varia 0,5 0,9 nettowinst 5,2 4,8
Euro kost veel
Unigarant heeft veel tijd en geld besteed vorig jaar aan de euroconversie. Veertig medewerkers zijn gedurende in totaal 7.500 uur bezig geweest om de overgang van de gulden naar de euro zo soepel mogelijk te laten verlopen. Verder zijn meer dan 14.000 arbeidsuren gestoken in de aanpassing van alle IT-systemen. Ook werden in december vorig jaar 2,3 miljoen stuks drukwerk toegezonden aan het intermediair en andere relaties.

Reageer op dit artikel