nieuws

Jonge bromfietser zeer schadegevoelig

Archief

Eén op de vier bromfietsers van zestien jaar brengt schade toe aan derden. Dat is ruim zes keer zoveel als het gemiddelde van alle bromfietsers, zo blijkt uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS).

Het statistiekbureau van het Verbond van Verzekeraars heeft ook vastgesteld dat naarmate de leeftijd oploopt de schadekans snel afneemt. Ligt de schadekans nog hoger dan 25% bij de 16-jarigen, bij de oudere jeugd zakt deze al tot beneden de 10% en bij circa 24-jarigen al tot onder de 5%.
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat onderzoekt momenteel of de minimumleeftijd voor het berijden van een bromfiets kan worden verhoogd van zestien naar zeventien jaar. Van de in totaal 600.000 bromfietsers zijn er 23.000 eerstejaars.
Het CVS heeft ook berekend dat de bromfietsmarkt in 2001 goed was voor een kleine e 40 mln aan premie voor WA-verzekeringen. Dat is ongeveer één procent van het totale premievolume van motorrijtuigverzekeraars.
Hoe ouder de bromfietser, hoe minder de kans op schade.

Reageer op dit artikel