nieuws

Joint venture FNV Financieel Advies en Independer houdt op te bestaan

Archief

FNV Financieel Advies (FNV FA), de joint venture van FNV Bondgenoten en vergelijkingssite Independer, ondergebracht in een BV, houdt in die vorm op te bestaan. Partijen gaan verder in een samenwerkingscontract.

Dit bevestigt Independer-directeur Edmond Hilhorst. Van een ontmanteling wil hij niet spreken. “De aparte BV wordt beëindigd. De belangrijkste activiteiten worden voortgezet in een samenwerkingscontract met Independer.”
Volgens Hilhorst is de aanleiding kostenbeheersing. “Vanuit financieel-economisch oogpunt draaide het niet goed. FNV FA maakt nog steeds verlies.” In september 2001 werd FNV FA actief. Dat jaar werd afgesloten met een negatief eigen vermogen van bijna e 1 mln. Dit nam in het jaar daarop toe tot e -2,8 mln. De langlopende schulden namen toe van e 1,6 mln in 2001 tot e 3,3 mln in 2002. Over 2003 zijn nog geen cijfers bekend.
“Halverwege vorig jaar kwamen we tot de conclusie dat onze doelstelling, op operationeel niveau kostenneutraal draaien, niet gehaald is. Daarop hebben wij onze maatregelen genomen en de toenmalige directeur Fred Kagie de wacht aangezegd. Wij zagen in dat FNV Financieel Advies als zelfstandig bedrijf geen kans had rendabel te worden. Onze partner, Independer, bood aan de activiteiten van FNV FA in de eigen organisatie onder te brengen. Dat hebben wij in een samenwerkingscontract neergelegd. Het label FNV Financieel Advies blijft wel bestaan”, zegt Willem Noordman, lid van het hoofdbestuur van FNV Bondgenoten. Met Anne-Marie Snels, die Fred Kagie opvolgde als directeur bij FNV FA, wordt een regeling getroffen. “Zij is haar werkzaamheden bij FNV FA aan het afbouwen.”
Ook Independer heeft sinds haar ontstaan nog geen jaar positief kunnen afsluiten. De cijfers over 2003 zijn nog niet bekend, maar in 2002 had Independer een negatief eigen vermogen van ruim e 8 mln, waar dat in het jaar daarvoor ruim e 6 mln negatief was. Het jaar 2001 werd met een verlies afgesloten van e -3,7 mln. Dat was wel een verbetering ten opzichte van het jaar daarvoor, dat met een verlies van e -8,1 werd afgesloten. Over 2002 is geen winst- en verliesrekening uitgegeven.

Reageer op dit artikel