nieuws

Jaarresultaat Dela in het rood dankzij aandelen

Archief

Natura-uitvaartverzekeraar en -verzorger Dela heeft vorig jaar een nettoresultaat geboekt van e -19,9 (+25,3) mln. De nettobijdrage van de post ‘opbrengsten uit beleggingen’ kelderde van e 102 mln naar e 42 mln.

Het hogere periodieke premie-inkomen – plus 9,6% tot e 118,9 (108,5) mln – woog niet op tegen de beleggingsverliezen. De premie-omzet wordt gecompleteerd met de koopsommen van e 46,3 (38,0) mln. Dela noemt dit de koopsommen uit winstdeling: een toevoeging aan de reserves voor lopende, waardevaste verzekeringen in verband met verder gestegen uitvaartkosten. Deze backservice zorgt feitelijk voor een hogere toevoeging aan de voorzieningen en zijn dus geen inkomsten, maar lasten voor Dela.
Positieve punten waren een boekhoudkundige opwaardering van de waarde van onroerend goed (een bijdrage van e 7,7 mln aan het resultaat voor belasting) en een vrijval van een eerder getroffen voorziening voor nog te betalen vennootschapsbelasting (een plus van e 7 mln). Per saldo resteert er voor een verzekeringsbedrijf een resultaat van e -36,7 (+18,9) mln, en voor het uitvaartverzorgingsbedrijf bij een omzet van e 70,7 (64,7) mln een resultaat van e -1,2 (-1,3) mln. Inclusief beleggingsopbrengsten en belastingen resteert er netto e -19,9 (25,3) mln.
De vooruitzichten voor dit jaar zijn niet rooskleurig. Hogere loonkosten in de uitvaartverzorging zullen Dela dwingen tot een fors hogere dotatie aan de voorzieningen, terwijl over de beleggingsopbrengsten geen voorspelling kan worden gedaan. Wel wordt een zelfde stijging van het aantal verzekerden en de premie-omzet verwacht. Dela benadrukt dat van een premieverhoging geen sprake is.
Verzekerden
In ons land nam het aantal verzekerden met 51.205 (49.269) toe tot liefst 2.260.388, een stijging van 2,3%. Daarmee is 14% van de Nederlandse bevolking verzekerd bij Dela. Het verzekerde kapitaal wat daarmee is gemoeid, bedraagt e 6,41 (5,95) mld. Volgens Dela komt de groei uit “een vrijwel stabiele productie van de eigen loondienstorganisatie en de enigszins hogere productie via zorgverzekeraars”. Dela werkt samen met ZAO, Zorg en Zekerheid, Amicon, Trias en CZ.
De samenwerking met RVS leverde eind 2001 een score van 3.197 polissen en 5.309 verzekerden op. Het verzekerde kapitaal van de joint-venture Dela-RVS Uitvaartzorg bedroeg e 18 mln.
In België nam het aantal verzekerden minder voortvarend toe dan een jaar eerder: met 9.892 (25.607) tot in totaal 215.976. Daarmee is een verzekerd kapitaal gemoeid van e 987 (930) mln. België is in aantal verzekerden goed voor 7% van het Dela-bedrijf en in verzekerd kapitaal voor 13%.
Overigens heeft Dela, om fiscale redenen, de Luxemburgse herverzekeraar Dela Re opgericht, die zo’n 50% van het verzekerde kapitaal heeft herverzekerd. Voor e 600 mln is aan activa overgebracht naar Luxemburg (en indirect naar Zwitserland).
Het aantal via Dela Uitvaartverzorging verzorgde uitvaarten steeg met ruim 3% tot 21.295, oftewel 15% van alle uitvaarten in ons land. Daarvan betreft 58% een crematie. De gemiddelde kosten voor een uitvaart stegen met 5,4% tot e 2.639.

Reageer op dit artikel