nieuws

Jaarrekening onder loep AFM

Archief

Financiële rapportages van beursgenoteerde bedrijven voor derden worden op termijn aan onderzoek onderworpen door de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Het gaat om jaarrekeningen, jaarverslagen en halfjaar- en kwartaalberichten van ondernemingen met statutaire zetel in Nederland, waarvan effecten zijn genoteerd aan een beurs in de Europese Unie. De AFM verricht het toezicht achteraf, na deponering van de stukken (met accountantsverklaring) door de onderneming in een openbaar register. Doelstelling is toepassing van internationale verslaggevingsstandaarden (IAS) in externe financiële rapportages, opdat de transparantie en de vergelijkbaarheid van de externe financiële rapportages voor met name aandeelhouders worden verbeterd.
Het ministerie van Financiën bereidt een wetsvoorstel voor.

Reageer op dit artikel