nieuws

Jaarcontracten en belastingplicht intermediair vragen om actie

Archief

Als je zo als ondergetekende wat langer in het vak zit, zie je bepaalde ontwikkelingen soms met stijgende verbazing op je afkomen. Veranderingen die we ons als bedrijfstak zelf opleggen, veranderingen die de verzekeringsmaatschappijen doorvoeren, veranderingen door nieuwe wetgeving en veranderingen onder druk van derden.

Een van die vele veranderingen is de invoering van éénjarige verzekeringscontracten bij de particulieren. Een onomkeerbaar proces volgens onze brancheorganisaties. Een fantastische ontwikkeling met betrekking tot de keuzevrijheid volgens de Consumentenbond.
Maar wat is nu de ervaring in de praktijk van alledag? De consument blijkt maar mondjesmaat op de hoogte van deze verandering en vindt het niet de moeite waard. De negatieve invloed op de waarde van de assurantieportefeuilles is ook nog nauwelijks merkbaar als je al zou kunnen meten welke marktontwikkeling daar nu echt wezenlijke invloed heeft.
Wie hebben er nu baat bij deze verandering gehad? Dat blijken in de praktijk dus alleen weinig scrupuleuze collega-assurantietussenpersonen te zijn! Zonder oog te hebben voor portefeuillerechten van mijn kantoor laten zij klanten een intermediairwijziging doorvoeren waarbij hun meerjarige polissen worden omgezet naar een jaarcontract. Bij het bereiken van de contractsvervaldatum worden vervolgens vrolijk nieuwe polissen gesloten met natuurlijk een vijfjarige looptijd, want anders krijg je geen afsluitprovisie! Er zijn zelfs collega’s die voorbedrukte brieven daarvoor gebruiken. Dat is wel zo makkelijk, want dan hoeft de klant alleen maar de ontbrekende gegevens in te vullen.
Nu zullen lezers denken: oh, maar in mijn assurantiebedrijf gebeurt dit niet. De voorbeelden die bij ons dagelijks voorbijkomen, zijn van NVA- en NBVA-leden, de banken en van de loondienstagenten. U ziet het, het hele plaatje is compleet of toch niet? Inderdaad, de direct-writers blijken kennelijk nog netjes te werken of moet de consument het daar zelf regelen?
Wat ik persoonlijk vind van deze ontwikkeling? Het respecteren van het portefeuillerecht is in het belang van elke tussenpersoon. Dat respect zou niet louter moet worden gevraagd en getoond op het moment van aan- en verkoop van de portefeuille. Want zonder respect is elke portefeuille zo maar een stuk minder waard en welke tussenpersoon wil dat nou?
Belastingen
Een andere ontwikkeling die volgens mij verkeerde aandacht krijgt, is de vraag hoe om te gaan met de belasting op inkomsten die geen verzekeringspremies zijn. Het antwoord zou heel simpel kunnen luiden: vraag een btw-nummer aan en belast gewoon inclusief btw, of is dit te makkelijk? Ja en nee.
Nee, omdat dit de minst ingewikkelde oplossing is en dus voor iedereen haalbaar. Je moet alleen in de boekhouding enkele zaken splitsen en dat kan lastig zijn als je bedrijf met betrekking tot het geven van adviezen op fee-basis een (te) geringe omvang heeft.
Ja, omdat we met z’n allen een geweldige kans laten liggen! NVA, NBVA en NVGA zouden onmiddellijk een gezamenlijke lobby moeten starten om de assurantiebelasting in te ruilen voor het btw-tarief. Een laag of hoog btw-tarief maakt voor onze bedrijfstak niet eens zoveel uit. Wij krijgen van de maatschappij de nettopremie met btw doorbelast en wij berekenen aan de klant de premie inclusief provisie en btw over het totaalbedrag en dragen het verschil in btw keurig af net als in de detailhandel. Over de adviezen draag je ook keurig je btw af. Probleem opgelost!
Waarde collega’s, een snelle denker heeft natuurlijk allang ons voordeel gezien! De bedrijfskosten van onze ondernemingen kunnen zo met 19% omlaag worden gebracht, omdat we onze betaalde btw keurig netjes in mindering kunnen brengen op onze afdracht.
Vervelend is alleen dat het Ministerie van Financiën inmiddels wel haar standpunt heeft bepaald. De assurantietussenpersonen worden voortaan zelf belastingplichtig voor de assurantiebelasting als het gaat om verzekeringsgerelateerde adviezen. De NBVA heeft de minister inmiddels gewezen op de problemen die hiermee kunnen ontstaan. Deze heeft echter kort gezegd maling aan de huidige argumenten en stelt dat wij als adviseurs de verantwoording hebben om deze zaken dan te splitsen. Kortom, het is tijd voor echte actie! Arie van den Berg, directeur BeneVia Groep Heinenoord

Reageer op dit artikel