nieuws

IZA stelt Hannie van Leeuwen-leerstoel in

Archief

IZA, de zorgverzekeraar voor ambtenaren, heeft aan de Vrije Universiteit Amsterdam de Hannie van Leeuwen-leerstoel ingesteld.

De speciale leerstoel is door IZA ingesteld in verband met het aftreden van Hannie van Leeuwen als bestuursvoorzitter. Van Leeuwen is meer dan 12,5 jaar aan IZA verbonden geweest (zie AM 7, pag. 9). De leerstoel, gevestigd aan de faculteit sociale geneeskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft als werktitel ‘Participatie van patiënten en burgers bij gezondheidsbeslissingen’. De leerstoel is ingesteld voor een periode van vijf jaar en wordt eventueel met eenzelfde periode verlengd. IZA stelt (voor de periode vijf jaar) een budget beschikbaar van jaarlijks e 30.000. Dit bedrag is bedoeld voor het salaris van de hoogleraar en voor de indirecte kosten van een jaarlijkse activiteit – zoals een lezing of een symposium – dat IZA en de VU samen zullen gaan houden.
De VU is nu, in ons land en in het buitenland, op zoek naar een hoogleraar om deze leerstoel te bezetten.

Reageer op dit artikel