nieuws

Invoering WFD uitgesteld

Archief

De Wet op de Financiële Dienstverlening (WFD) zal zeker niet per 1 april volgend jaar van kracht worden. De Raad van State, die zich nu over het wetsontwerp buigt, heeft laten weten voor zijn advies aan het kabinet meer tijd nodig te hebben dan was voorzien.

Met dit nieuws uit de stuurgroep die de invoering van de WFD voorbereidt, gaf Willem van Es, lid van de Verbondscommissie Intermediaire Distributie, vorige week in Assen de aftrap voor de tweede informatiebijeenkomst voor het intermediair. In het kader van een nieuwe ‘Ronde door het Land’ trekken het Verbond van Verzekeraars, de NVA en de NBVA van pleisterplaats tot pleisterplaats om binnen enkele weken bijna vijfduizend tussenpersonen bij te praten over de gevolgen van en jongste ontwikkelingen rond de nieuwe wetgeving. De tourkaravaan streek vorige week neer in Dordrecht en Assen, gaat deze week naar Bussum en Veldhoven, doet volgende week Dalfsen (20 oktober) en Huizen (22 oktober) aan en gaat over twee weken opnieuw naar Bussum (27 oktober, twee bijeenkomsten).
Aan de circa 450 tussenpersonen die in Assen aanwezig waren, deelde Van Es mee dat het advies van de Raad van State niet eerder dan medio volgende maand wordt verwacht. “Dat houdt in dat de parlementaire behandeling van het wetsontwerp zeker niet eerder dan begin januari volgend jaar kan plaatshebben, met als gevolg dat de wet niet per 1 april van kracht kan worden.” Van Es liet de zaal verder weten rekening te houden met een invoering van de wet vlak vóór de zomer van 2004. “En wellicht wordt het nog later, maar ook dat is nog niet zo erg als het eindproduct er beter door wordt”, relativeerde hij het onverwachte uitstel. Van Es voorziet dat de parlementaire behandeling op onderdelen tot wijzigingen in het wetsontwerp zal leiden. “Ook dan kan het nog gaan om leuke details die er toe doen.”
Toezichtkosten
De jaarlijkse kosten van het gedragstoezicht (AFM) en het prudentiële toezicht (De Nederlandsche Bank en de Pensioen- en Verzekeringskamer) zullen worden betaald door de overheid (15%) en de marktpartijen (85%). Het aandeel van de financiële dienstverleners wordt vastgesteld naar de soort dienstverlener (aanbieder of intermediair) en op basis van het aantal medewerkers. Het intermediair wordt daarbij onderscheiden in drie categorieën: grote, middelgrote en kleine kantoren. “Voor een assurantiekantoor tot vijf medewerkers zal de wettelijke bijdrage aan de toezichtkosten tussen de driehonderd en vijfhonderd euro per jaar zijn”, schat NVA-directeur Niels Mourits in.
Consultatieronde
Met betrekking tot de praktische invulling van de kaderwet WFD was er nog een nieuwtje. De stuurgroep heeft aangekondigd het (eind)concept met aanbevelingen – via de website van de AFM (www.afm.nl) – nog een keer aan de bedrijfstak voor te leggen, voordat het definitief wordt ingediend bij toezichthouder AFM. Deze extra consultatieronde zal in het eerste kwartaal van volgend jaar worden gehouden en zal zo’n drie tot weken duren. Voor meer nieuws over de WFD, zie pag. XX

Reageer op dit artikel