nieuws

Interpolis wijzigt ongevallenassortiment

Archief

Interpolis heeft, ter vervanging van drie bestaande producten, twee ongevallenverzekeringen gelanceerd: één voor particulieren en één voor ondernemers. In het najaar komt er een nieuwe collectieve polis.

De nieuwe polissen vervangen de bestaande Persoonlijke Ongevallenverzekering, de Gezinsongevallenverzekering en de Scholierenongevallenverzekering. De Ongevallenverzekering Particulier geeft een wereldwijde 24-uursdekking. Voor kinderen is er een dekking voor tandheelkundige kosten. De verzekering is er in drie varianten. Variant 1, 2 en 3 dekken respectievelijk de volgende bedragen: overlijden e 5.000, e 5.000 en e 7.500, invaliditeit e 25.000. e 50.000 en e 100.000, tandheelkundige kosten voor kinderen e 500, e 500 en e 500. De bedragen worden jaarlijks met 3% geïndexeerd.
De uitkering voor invaliditeit wordt vastgesteld aan de hand van de AMA-normen. Uitkeringen vinden plaats vanaf een arbeidsongeschiktheidspercentage van 26%. Het uitkeringspercentage is dan 27%. Volgens de uitkeringstabel wordt, bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van 100% een uitkeringspercentage bereikt van 225%. Het is ook mogelijk een extra progressieve uitkeringstabel te verzekeren met uitkeringspercentages van 28% tot en 350%. Hiervoor wordt een extra opslag van 50% op het betreffende premiedeel gevraagd.
De jaarpremies zijn respectievelijk voor één volwassene e 24, e 43 en e 84, voor een gezin zonder kinderen e 43, e 79 en e 154, voor een gezin met kinderen e 51, e 92 en e 179, en voor scholieren/studenten e 10, e 16 en e 30.
Interpolis hanteert voor deze polis geen indeling naar beroepsklassen. Wel gelden voor een beperkt aantal beroepen, zoals dakdekkers en glazenwassers, uitsluitingen of aanvullende acceptatie-eisen. Piloten en duikers worden niet geaccepteerd. In tegenstelling tot bij de oude ongevallenproducten, kan het intermediair de ongevallenpolissen elektronisch aanvragen.
Ondernemerspolis
De Ongevallenverzekering Ondernemer biedt dezelfde dekkingsmogelijkheden als de particuliere polis, maar kan worden uitgebreid met een dekking voor arbeidsongeschiktheid door een ongeval. Het gaat om een daguitkering van maximaal e 50 per dag met een uitkeringsduur van maximaal twee jaar. Bij deze dekking wordt als arbeidsongeschiktheidscriterium ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’ gehanteerd. Zodra het uiteindelijke (stabiele) invaliditeitspercentage kan worden vastgesteld, stopt de arbeidsongeschiktheidsuitkering.
De ondernemerspolis kent vier beroepsgroepen. Voor acceptatie neemt Interpolis telefonisch een gezondheidsverklaring af.
De premie voor de arbeidsongeschiktheidsdekking bedraagt per e 1.000 verzekerd bedrag per jaar voor de beroepsklassen 1, 2, 3, en 4 respectievelijk e 19,40, e 23,28, e 27,16 en e 34,92.

Reageer op dit artikel