nieuws

Interpolis sluit Pembapolis met gemeente Amsterdam

Archief

Via assurantiekantoor Klap-Des Bouvrie & Bredius heeft de gemeente Amsterdam een Pemba-verzekering gesloten met Interpolis. De verzekering is bedoeld om kleine werkgevers over de streep te trekken bij het aannemen van langdurig werklozen.

Werkgevers in het midden- en kleinbedrijf voelen er weinig voor langdurig werklozen in dienst te nemen. Zij achten de kans dat zo’n werknemer in de WAO belandt groot en vrezen dat zij, als gevolg van de hoge Pemba-boetes die dit met zich meebrengt, op de rand van faillissement kunnen worden gebracht. De gemeente Amsterdam, die door deze opstelling de MegaBanenMarkt zag floppen, besloot de betreffende Pemba-gevolgen voor haar rekening te nemen en het risico te verzekeren. De gemeente verwacht dat de maatregel ertoe zal leiden dat dit jaar zo’n vierduizend (langdurig) werkloze mensen een baan vinden. De Sociale Dienst, die hiermee bijstandsuitkeringen uitspaart, betaalt de eenmalige verzekeringspremie. Deze bedraagt e 1.250 per werknemer.
De verzekering, de PembaGarantieVerzekering, heeft betrekking op mensen die dit jaar in dienst treden, in het eerste arbeidsjaar ziek worden en aansluitend voor tenminste drie maanden in de WAO terecht komen. In zulke gevallen moet de werkgever een hogere WAO-premie betalen. De verzekering compenseert dit door een eenmalige uitkering. Die uitkering bedraagt e 25.000 als de werknemer een WAO-uitkering ontvangt volgens een arbeidsongeschiktheidspercentage van 55% of meer. Als de WAO-uitkering is gebaseerd op een percentage van minder dan 55%, keert de verzekering e 12.500 uit. Opmerkingen:

Reageer op dit artikel