nieuws

Interpolis maakt meer werk van brandpreventie

Archief

In navolging van het Verbond van Verzekeraars kondigde Interpolis bij de presentatie van de jaarcijfers aan veel meer te gaan letten op preventie bij het accepteren van brandverzekeringen. Een fors gestegen aantal brandschades bij bedrijven leverde de Rabo-dochter vorig jaar een schadepost op van e 43 mln, waar op e 20 mln was gerekend.

Om de forse stijging van de schadelast bij bedrijven – jaarlijks gemiddeld 37% – te beteugelen, wordt het preventiebeleid aangescherpt, kondigde directielid Huub Hannen aan. “Bedrijven die te weinig aan preventie doen, moeten meer premie gaan betalen en kunnen mogelijk worden uitgesloten”, aldus Hannen. Verbondsbestuurder Paul van de Gein pleitte onlangs al voor het opnemen van preventieverplichtingen in de verzekeringsvoorwaarden. Hannen is daar wel voor te porren. “Maar belangrijk is ook dat we nu te weinig kennis hebben van de risico’s in onze portefeuille.”
Volgens Hannen zijn er drie oorzaken voor de stijging van de schadelast. “Het accent is de afgelopen jaren meer op groei gelegd en niet op acceptatie en preventie. Daarnaast neemt het aantal grote branden toe en tot slot wordt er steeds meer dicht op elkaar gebouwd. Meubelboulevards zijn bijvoorbeeld nauwelijks meer te verzekeren en ook bij winkelcentra speelt dat probleem. Als vroeger de bakker op de hoek afbrandde, had alleen de bakker schade, maar in een winkelcentrum treft de brand direct andere bedrijven.” Bij Interpolis werd vorig jaar één op de tien branden veroorzaakt door een brand in een naastgelegen pand.
Bedrijven nemen volgens Hannen te weinig preventiemaatregelen, zoals compartimentering en isolatie. “We gaan een strenger acceptatiebeleid voeren en selectief premieverhogingen doorvoeren. Die kunnen in sommige sectoren behoorlijk fors uitpakken, zoals bij woningbouwcorporaties.”
Verder verlangt Hannen van de overheid een strenger beleid. “Het gebruiken van isolatiemateriaal en compartimentering moeten worden voorgeschreven. Daarop moet ook gecontroleerd worden.” Bedrijven moeten wel meer aan preventie gaan doen om een keteneffect te voorkomen, vindt Hannen. “Bij onverzekerbaarheid komt ook de financierbaarheid in het geding.”
Beurs
De grootste invloed op het resultaat hadden echter de negatieve beursontwikkelingen. De waarde van de aandelenportefeuille kwam e 193 mln onder de aanschafwaarde te liggen; dat verlies is onder de noemer bijzondere lasten geboekt. Hoewel het eigen vermogen afnam tot e 1,2 (1,4) mld, bleef de solvabiliteit met 172% ruim boven het wettelijke vereiste van e 680 mln.
Voor 2003 verwacht directievoorzitter Kick van der Pol dat het operationeel resultaat op e 200 mln zal uitkomen. “Als de beurzen het rendement geven dat nu is voorzien.” Vooral voor de leven- en mens & werk-producten zullen de intermediaire ketens worden opgezocht. “In de categorie mens & werk gaan we samenwerken met Meeùs en Schouten Zekerheid; voor de levenproducten maken we gebruik van de tussenpersonen van hypotheekverstrekker Obvion.”
De naam Sterpolis wordt nog zeker tot volgend jaar gevoerd. De organisatie van Sterpolis is vorig jaar geïntegreerd in Interpolis. Dit jaar wordt besteed aan de integratie van de ICT-systemen. Verder worden de particuliere schadeverzekeringen van Sterpolis (150.000 verzekerden) omgezet naar de Alles in één Polis.
Het beleid voor de komende jaren is gericht op vernieuwen (innovatieve verzekeringsoplossingen), verbreden (distributie via meerdere kanalen), verbinden (koppelen van verschillende vormen van dienstverlening) en verdienen (sturen op solvabiliteit en rendement).
Interpolis 2002 2001 brutopremie 3.661 3.926 resultaat voor belast. -115 201 nettowinst -67 145 eigen vermogen 1.167 1.409 brutopremies Leven 2.405 2.833 w.v. koopsommen 1.243 1.741 periodiek 1.162 1.092 technisch resultaat -47 85 brutopremie Schade 1.256 1.093 w.v. Ongevallen & Ziekte 344 339 Motorrijtuigen 389 343 Brand 385 300 Aansprakelijkheid 54 47 Rechtsbijstand 55 48 Overig 29 16 technisch resultaat -30 39 w.v. Ongevallen & Ziekte 20 30 Motorrijtuigen WA -5 -9 Motorrijtuigen casco 5 4 Brand -20 47 Aansprakelijkheid -12 -5 Rechtsbijstand -3 2 Overig -6 2 Aantal fte’s 4.992 4.586 (Bedragen in e mln)
Bij Interpolis werd vorig jaar één op de tien branden veroorzaakt door een brand in een naastgelegen pand.

Reageer op dit artikel