nieuws

Interpolis kiest voor extra snelle aanpak ziekteverzuim

Archief

Rabo-dochter Interpolis legt dit jaar de nadruk op verzuimbeheer en reïntegratie in het kader van het nieuwe WAO-stelsel. Hiertoe is onder meer een verzuimbeheersingspakket (het VerzuimBeheersingsArrangement) ontwikkeld, gericht op het mkb. Het streven is om bij ziekteverzuim al na één week een reïntegratietraject te starten.

Interpolis wil op het gebied van reïntegratie verder gaan dan de op 1 april van kracht geworden Wet verbetering poortwachter, zo bleek bij de presentatie van de jaarcijfers. Voor verzuimbeheersing en reïntegratie beschikt Interpolis over de arbodiensten Relan, Commit Arbo, Beon en Prevend en het reïntegratiebedrijf Compaan. Hoofddirectielid Kick van der Pol: “Van groot belang voor het poortwachtersmodel is een snel ingrijpen in het reïntegratieproces. Er komt een veel zwaardere verantwoordelijkheid te liggen bij zowel werkgever als werknemer. Wij ondersteunen hen daarin door het ‘demedicaliseren’ van het werkhervattingsproces. Vaak heeft arbeidsongeschiktheid waar je invloed op kunt uitoefenen, geen medische achtergrond. Wij willen daarom niet-medische specialismen zoals arbeidsdeskundigen inzetten in het reïntegratieproces”.
Door het samengaan met uitvoeringsorganisatie Relan heeft Interpolis in een klap een groot bereik in de arbo- en reïntegratiemarkt. “Met een bereik van zo’n één miljoen werknemers zijn we de derde in Nederland; op werkgeversgebied zijn we zelfs de grootste in ons land”, zegt Van der Pol.
Bij het VerzuimBeheersingsArrangement ligt de nadruk niet op verzekeren. Van der Pol: “Dat is hooguit het sluitstuk als reïntegratie niet lukt. Wij gaan in week één al inventariseren welke ziektegevallen potentieel langer dan zes weken gaan duren. De Wet verbetering poortwachter schrijft een termijn van zes weken voor. Wij zetten direct het reïntegratietraject in. Natuurlijk houdt de medicus zijn rol door toetsing van de plannen en behandeling van dat deel van de arbeidsongeschikten waarvoor een medische achtergrond aan te wijzen is.”
Minder winst
Interpolis heeft vorig jaar met e 145 (157) mln 7,6% minder winst gemaakt dan in 2000, terwijl de omzet met 18% steeg tot e 4,9 (4,2) mld. Het teruglopende resultaat wordt ook bij Interpolis verklaard door het ongunstige beleggingsklimaat. Daarnaast drukken de forse investeringen in nieuwe dienstverlening op het gebied van arbo en reïntegratie op het resultaat. Directievoorzitter Piet van Schijndel: “Die investering komt in totaal op e 50 mln, waarvan e 25 mln als reservering is opgenomen. De andere helft is in het resultaat verwerkt”.
De ordening van het concern heeft Interpolis het afgelopen jaar het meest beziggehouden, aldus Van Schijndel. Dat heeft geresulteerd in een onderverdeling in zeven marktorganisaties: Leven particulier, Schade particulier, Schade bedrijven, Pensioenen, Mens & Werk Bedrijfszorg, Mens & Werk Verzekeringen en Grote ondernemingen. Dat laatste onderdeel is sinds september vorig jaar actief. Door de joint-venture met VGZ maken zorgverzekeringen voor het eerst sinds 1996 weer deel uit van het productenassortiment. Verder worden EB-pakketten voor werknemers ontwikkeld.
Op het gebied van bedrijfszorg (arbo en reïntegratie) brachten de fusie met Relan en de overname van Commit Arbo een verdrievoudiging van de omzet met zich mee: e 103 (31) mln. Keerzijde van deze activiteiten is dat het resultaat van het onderdeel Dienstverlening (bedrijfszorg en pensioendiensten) in de rode cijfers bleef: e -2 mln, net als in 2000. “Onze investeringen moeten de komende jaren hun vruchten gaan afwerpen”, aldus Van Schijndel.
De premie-inkomsten groeiden in het levenbedrijf met 15,7% tot e 2.833 (2.448) mln, vooral door de stijging in koopsommen: + 21,4% tot e 1.741 (1.433) mln. Door de tegenvallende beleggingsresultaten (e -67 mln) daalde het technisch resultaat naar e 85 (88) mln.
De premie-omzet Schade steeg naar e 1.093 (969) mln, een toename van 12,7%. Vooral de branches Ongevallen en Ziekte (+22,8%) en Rechtsbijstand (+20,0%) droegen daaraan bij. Het technisch resultaat verbeterde met 8,3% tot e 39 (36) mln. De beleggingsresultaten drukken hier met e -32 mln minder zwaar op het resultaat van de technische rekening dan bij Leven.
De premie-inkomsten uit agrarische bedrijfsverzekeringen stegen (inclusief Hagelunie) vorig jaar met 12,4% tot e 136 (121) mln. De totale premie uit verzekeringen voor agrarische ondernemers steeg met 12,8% tot e 308 (273) mln. Interpolis heeft nu (exclusief Hagelunie) 53.000 agrariërs verzekerd op een Bedrijven Compact Polis.
Interpolis 2001 2000 brutopremie 3.926 3.417 resultaat voor belast. 201 206 nettowinst 145 157 eigen vermogen 1.409 1.523 brutopremies Leven 2.833 2.448 w.v. koopsommen 1.741 1.433 periodiek 1.092 1.015 technisch resultaat 85 88 brutopremie Schade 1.093 969 w.v. Ongevallen & Ziekte 339 276 Motorrijtuigen 343 313 Brand 300 283 Aansprakelijkheid 47 43 Rechtsbijstand 48 40 Overig 16 14 technisch resultaat 39 36 w.v. Ongevallen & Ziekte 30 27 Motorrijtuigen WA -9 -2 Motorrijtuigen casco 4 -2 Brand 47 47 Aansprakelijkheid -5 -4 Rechtsbijstand 2 3 Overig 2 4 Medewerkers 5.362 3.898 (Bedragen in e mln)
Tussenpersonen
Interpolis werkt samen met circa 250 tussenpersonen. Vorig jaar werd van een aantal tussenpersonen afscheid genomen omdat de samenwerking te weinig opleverde. De Tilburgse maatschappij is echter wel op zoek naar grotere kantoren en intermediairketens voor de distributie van haar producten.
Hoewel Van Schijndel benadrukt dat Interpolis geen voortvarend captive-beleid voert, sluit hij de mogelijkheid niet uit dat minderheidsbelangen worden genomen in assurantiekantoren. “Dan moet het wel gaan om grotere kantoren of ketens.” De overname van de verzekeringsportefeuilles én medewerkers van vier Limburgse assurantiekantoren die deel uitmaken van de Végio-franchiseformule, staat daar los van. “We hebben geen aandelen in deze kantoren. We zijn nog aan het overleggen wat we met de portefeuilles en de medewerkers gaan doen. Mogelijk komt er een samenwerking met de lokale Rabobanken of gaan de kantoren weg en worden ze geïntegreerd in de Rabo-kantoren. Maar er moet een goede coëxistentie mogelijk zijn tussen Rabo en deze kantoren.”
Directielid Huub Hannen geeft nog een andere optie: “We kunnen ook een vennootschap oprichten, waarin de Rabobanken een aandeel hebben, en de verkoop en administratie laten uitvoeren door de kantoren. De huidige situatie is in ieder geval geen eindstation”.
Fraude
Interpolis voert bij schadeafhandeling zo weinig mogelijk controles uit. Bonnetjes hoeft de klant niet in te leveren. Dat lijkt fraude in de hand te werken, maar Huub Hannen geeft aan dat Interpolis bij fraudegevallen hard optreedt. “Verzekeren is gebaseerd op onderlinge solidariteit. Misbruik daarvan moet je hard aanpakken. Datzelfde geldt voor misbruik van vertrouwen.” Interpolis geeft alle gevallen van fraude, hoe klein ook, aan bij de politie en royeert de klant. “Dat is de enige methode om effectief met fraude om te gaan”, aldus Hannen.
Vorig jaar kreeg Interpolis te maken met 450 fraudegevallen, waarmee een bedrag van e 7,5 mln gemoeid was. Volgens Hannen is dat aantal relatief laag: “Als je het op basis van ons marktaandeel vertaalt naar de totale verzekeringsmarkt, kom je uit op e 75 mln, maar dat bedrag zal misschien wel met een factor twee of drie moeten worden vermenigvuldigd”.
Kick van der Pol: “Wij gaan in week één al inventariseren welke ziektegevallen potentieel langer dan zes weken gaan duren”.

Reageer op dit artikel